Ökad patientnöjdhet när digitala vårdgivare har kontroll över hela vårdrelationen

Införandet av patientavgifter för digitala vårdbesök har inneburit ett steg framåt för att jämställa den digitala vården med traditionella, fysiska vårdmöten. Fördelarna med det är många; snabbare hjälp för patienten, ökad tillgänglighet och minskad belastning på den fysiska vården. Samtidigt innebär det nya utmaningar för de digitala vårdgivarna. Hur ska Läs mer

Eriks fönsterputs storsatsar på kundresan och väljer Billogram som samarbetspartner

Eriks fönsterputs är Sveriges största leverantör av utvändig fönsterputs i abonnemangsform till privatkunder. Ett tillväxtföretag med stora ambitioner för fortsatt expansion och där man lägger mycket energi på den digitala utvecklingen och smidigheten för kunderna. Som ytterligare ett led i detta arbete väljer de nu Billograms plattform för betalning och Läs mer