Betallösningen för hela faktura- och betalresan som ökar förnyelsegraden

Billogram hjälper försäkringsbolag att markant förenkla och förbättra betalningsupplevelsen, för sin egen och sina kunders skull.

En effektiv helhetslösning för fakturahantering och betalningar

Försäkringsbolag har under lång tid upplevt större årliga kundtapp än företag i andra branscher. Med relativt enkla medel kan dock försäkringsaktörerna såväl öka marknadsandelen som förbättra förnyelsegraden och sin combined ratio. Med Billograms plattform för faktura och betalning motverkas kundförluster genom enklare betalningar, automatiska betalsätt och påminnelseflöden som minskar sena och missade betalningar.

Paydrive utmanar branschen och satsar på en digitaliserad faktura- och betalningsresa

Dina Försäkringsägda Paydrive tycker att försäkringspremien bör baseras på förarnas faktiska bilkörning, och har därför utvecklat ett helt nytt, mer rättvist, sätt att se på bilförsäkring – där premien blir billigare ju säkrare du kör. Läs mer om varför de valde Billogram.

Effektivisera fakturahanteringen och minskat kundtapp med Billogram

Underlätta aktivering av autogiro

Digitalisera betalflödet med en helautomatisk lösning som minimerar risken för kundtapp. Med Billogram sänker du tröskeln för dina kunder att själva aktivera autogirobetalning, något som studier visat påverkar lojaliteten positivt.

Effektivisera interna processer

En digitaliserad fakturahantering sparar tid för både ekonomi- och kundtjänstavdelningen. Med dynamiska utskick, uppdateringar i realtid och automatisk matchning av kund och faktura kan ni fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Moderna betalsätt

Swish, autogiro eller pappersfaktura – varje kund väljer själv hur fakturan ska betalas. Med en framtidssäkrad betalplattform ligger ni steget före när nya betallösningar utvecklas, så att ni alltid kan erbjuda kunderna det betalsätt som passar just dem bäst.

Förenkla kundtjänsthanteringen

Via Billograms plattform kan ni ge kunden svar på vanliga fakturarelaterade frågor. Andra ärenden kan enkelt lösas genom att kommunicera med kunden direkt på fakturan. Förifyllda OCR-nummer minskar felbetalningar och minskar mängden kundtjänstärenden.

Lojalare kundbas med proaktiv påminnelse

Fakturaspecifikationen visar vad som ska betalas, när och om så är gjort. Påminnelser på förfallodagen om fakturan ännu inte är betald minskar risken för sena betalningar, eller att kunden helt enkelt väljer att inte betala.

Betalning som kanal för merförsäljning av huvud- och tilläggsförsäkringar

Betalningen är den viktigaste återkommande beröringspunkten med kunden. Billograms lösning gör det möjligt att med ett par klick teckna nya försäkringar direkt på fakturan.

Guide: Effektiv tillväxt med minskat kundtapp

Visst är det viktigt att synas för att bygga och förvalta ett starkt varumärke, men vad händer med lönsamheten om du tappar lika många kunder som du vinner?

I den här e-boken, Lojalitetsguiden för försäkringsbolag, får du lära dig om hur minskat kundtapp kan vara det mest effektiva sättet att växa.

Hör av dig!

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina medlemmar? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!