Ny e-bok: Behåll fler medlemmar i facket med underskattad kanal

Lägger ditt förbund mer resurser på att värva nya medlemmar än att hålla kvar era befintliga? Det är ni inte ensamma om. I en ny e-bok kan du ta del av insikter och tips för att motverka medlemstapp. I den här artikeln tar vi upp ett par av dessa och tittar närmare på en viktig, men underskattad, pusselbit i detta arbete: smartare hantering av fakturor och betalning.

En stor och engagerad medlemsbas är en förutsättning för att ett fackförbund ska kunna fortsätta påverka villkoren på arbetsmarknaden. Visst är värvningskampanjer viktiga, men det gäller att inte tappa fokus på att nå fram till dem vars förtroende man redan har vunnit en gång i tiden. För att förebygga medlemstapp behöver du förstå de olika orsakerna till att människor avslutar sina medlemskap. Därefter kan du välja rätt åtgärd för rätt situation.

Om du vill ha ytterligare fördjupning i dessa frågor, missa inte vår e-bok Undvik medlemstapp och öka medlemmarnas lojalitet.

Effektiviseringsguiden Fackförbund

Den motsägelsefulla pandemieffekten

Coronapandemins påverkan på den fackliga anslutningsgraden bland svenska anställda har delvis varit motsägelsefull. Å ena sidan fick den ökade känslan av otrygghet (i kombination med tillfälligt förändrade villkor för a-kassan) fler att ansluta sig till fack och a-kassa. Detta innebar ett tydligt trendbrott efter en längre tids sjunkande medlemssiffror.

Samtidigt innebar uppsägningar och korttidspermitteringar att ett stort antal hushåll såg sina inkomster minska. Att säga upp sitt fackliga medlemskap blev ett sätt för många att sänka sina fasta kostnader. Till exempel växte LO-förbunden med 22 000 medlemmar under 2020, för att sedan tappa nästan lika många (20 000 personer) redan under 2021.

Agera i tid för att behålla nytillkomna medlemmar

Hör ditt förbund till dem som har fått nya medlemmar under pandemin? Då har ni ett gyllene tillfälle att arbeta proaktivt för att behålla dem – även efter att en eventuell “pandemieffekt” har avtagit. Åtgärderna för att minska medlemstapp behöver grunda sig i kunskap om varför människor lämnar facket. Alla orsaker till medlemstapp går inte att motverka, men du kan ofta göra mer än du tror – bland annat genom smartare hantering av fakturor och betalning. Vi återkommer till detta strax.

3 vanliga skäl till att fackförbund tappar medlemmar

1. Medlemmen byter jobb

Den som byter bransch, yrke eller sektor (från privat till offentlig eller tvärtom) passar ofta på att byta fackförbund. Man vill helt enkelt vara med i det förbund som den nya arbetsgivaren har kollektivavtal med, eller i ett förbund med större expertis inom ens nya yrkesområde. I dessa fall är det oftast inte så mycket ditt förbund kan eller bör göra, utöver att önska medlemmen lycka till och se till att hen känner sig välkommen tillbaka om arbetssituationen skulle förändras igen i framtiden.

2. Medlemmen är missnöjd

Ett vanligt skäl till att gå ur facket är att man är missnöjd med vad facket erbjuder i form av stöd i den egna arbetssituationen. Här kan det räcka med en enda negativ upplevelse – oavsett om medlemmens förväntningar på hjälpen var realistiska eller inte. Missnöjet kan också handla om okunskap och ointresse; att medlemmen inte förstår vilket värde medlemskapet ger i förhållande till avgiften.

3. Medlemmen slutar betala

Bristande betalning ligger bakom många avslutade medlemskap. Det kan finnas flera skäl till att en medlem slutar betalar sin medlemsavgift. Om hushållets ekonomi har försämrats på grund av arbetslöshet kan det vara ett aktivt val att säga upp medlemskapet för att man inte anser sig ha råd att vara kvar. Det kan också handla om slarv och glömska – eller att fakturan inte kommit fram. Många fackförbund utesluter medlemmar automatiskt efter tre förfallna medlemsavgifter, utan att ta reda på den bakomliggande orsaken.

Så kan smartare fakturahantering förebygga medlemstapp

… bland missnöjda medlemmar:

För medlemmar som inte är aktivt intresserade av fackliga frågor är fakturan ofta din främsta kontaktyta. Ändå är det relativt få förbund som utnyttjar möjligheten att använda fakturan som kommunikationskanal. Med en interaktiv, digital faktura kan du nå fram direkt till medlemmarna med värdefull information som höjer kunskapsnivån kring fördelarna med medlemskapet. Du kan guida medlemmen till svaren på vanliga frågor med länkar till informativa sidor eller videor. Varför inte lyfta fram inkomstförsäkringen, olika medlemsrabatter – eller vilket stöd medlemmen och hens kollegor kan få om de skulle engagera sig lokalt på sin arbetsplats?

… bland medlemmar som inte betalar:

För att minska medlemstapp i denna kategori måste du först och främst säkerställa att det är så enkelt som möjligt att betala i tid. Ett effektivt sätt är att skicka ut en förfallopåminnelse innan sista betalningsdatum. Ett annat är att underlätta övergången till automatiska betalsätt, såsom autogiro. Den som överväger att avsluta medlemskapet för att spara pengar kanske kan stanna kvar i förbundet om avgiften sänks en tid. Men då behöver medlemmen veta att möjligheten finns. Återigen är det värt att påminna om möjligheterna att kommunicera via en interaktiv faktura.

Lär dig mer om att förebygga medlemstapp

I den här artikeln har vi gått igenom några vanliga skäl till att medlemmar lämnar sina fackförbund, och vilka förebyggande åtgärder du kan vidta när det kommer till faktura och betalning. Vill du ha en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar medlemmarnas lojalitet, och hur ditt fackförbund kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge en bättre medlemsupplevelse? Ladda ner och läs e-boken Undvik medlemstapp och öka medlemmarnas lojalitet – en e-bok för svenska fackförbund redan idag!