Sector Alarm satsar stort på ytterligare europeisk tillväxt – väljer Billogram

Sector Alarm är en totalleverantör av trygghet och säkerhet för privata bostäder och mindre företag. Idag är de Europas näst största larmföretag med över 600 000 kunder och mer än 3000 anställda på 8 marknader. I arbetet mot en förbättrad paneuropeisk kundupplevelse och ett gemensamt arbetssätt för samtliga marknader, väljer de nu Billograms plattform för betalning och fakturering.

Centraliserad systemstrategi för effektivt arbete

Sector Alarm grundades 1995 och har genom åren etablerat sig som en ledande leverantör av säkerhetslösningar. Bolaget är i en spännande expansionsfas och har under de senaste åren upplevt en snabb tillväxt på flera europeiska marknader. Potentialen i branschen är stor och det långsiktiga målet är att bli det ledande företaget för trygghetslösningar i Europa.

För att kunna fortsätta växa med bibehållen effektivitet blir det allt viktigare att hålla nere de kostnader som inte är direkt kopplade till kärnverksamheten. Ett strategiskt val för Sector Alarm har därför varit att bygga upp en centraliserad IT-miljö, med en koncerngemensam flora av tekniska plattformar. På så sätt kan verksamheten få optimalt stöd samtidigt som man sänker administrativa och driftsrelaterade kostnader. Det skapar samtidigt möjlighet att arbeta på ett och samma sätt inom hela koncernen, och på alla marknader, och bidrar till en enhetlig kundupplevelse.

En och samma plattform för alla marknader

Som ett led i detta arbete har Sector Alarm länge sökt efter en samarbetspartner som kan leverera en helhetslösning för faktura och betalning som täcker alla de europeiska marknader som de verkar i. Bjørnar Bukholm, Group CFO på Sector Alarm, berättar:

– Det finns ett antal leverantörer som erbjuder tekniskt stöd för betalning på flera marknader. Problemet är att deras lösningar ofta är uppbyggda av ett flertal system som fogats samman genom olika partnerskap, vilket bidrar till den integrationskomplexitet som vi vill komma ifrån. Det vi sökte var en leverantör som kunde harmonisera faktura- och betalningsprocessen för samtliga marknader, i en och samma plattform. Utöver de rent tekniska fördelarna möjliggör det dessutom ett gemensamt arbetssätt internt, och en och samma upplevelse för våra slutkunder oavsett marknad. Vår erfarenhet är att Billogram är den enda aktör som kan erbjuda den typen av helhetslösning. En lösning som dessutom är fullt skalbar när vi vill äntra fler marknader.

Sector Alarm valde följaktligen Billograms plattform för faktura och betalning och Carl Lindberg, vice vd på Billogram, ser nu fram emot ett framgångsrikt och långvarigt samarbete:

– Att ännu ett bolag som Sector Alarm väljer Billogram är ett tydligt bevis på att vårt erbjudande utmärker sig i en europeisk kontext. Det handlar om att med kundnöjdhet i främsta rummet skapa en enhetlig, och på samma gång lokalanpassad, upplevelse på samtliga marknader.

Vill du få ytterligare information om hur Billogram kan hjälpa din verksamhet att växa på fler marknader? Kontakta oss så berättar vi mer!

För vidare information om samarbetet mellan Billogram och Sector Alarm, hör av er till ansvarig kontaktperson:

Fredrik Runéus Customer Success Manager, Billogram Tel: +46 735 33 03 94 Email: fredrik.runeus@billogram.com

Sector Alarm är en totalleverantör av trygghet och säkerhet för privata bostäder och mindre företag. Sector Alarm är den näst största aktören på den svenska marknaden. Sedan etableringen 1995 har företaget utvecklats till att idag vara det näst största larmföretaget i Europa med över 600 000 kunder och över 3000 anställda. Sector Alarm växer snabbt och har idag verksamhet i Norge, Sverige, Finland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal. Sector Alarm har som långsiktigt mål att bli det ledande företaget för trygghetslösningar i Europa.

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.