Ny rapport: Svenskarna tummar på hållbarhetstänket när elpriset stiger

Nära hälften av svenskarna kan tänka sig att byta till ett mindre hållbart energialternativ om det innebär att deras egen månadskostnad för el sänks. Det visar en ny undersökning som utförts av Novus på uppdrag av Billogram.

Undersökningen genomfördes i mars 2022 i syfte att ta reda på hur de stigande elpriserna har påverkat slutkundernas inställning, ageranden och önskemål gentemot sina energileverantörer. Den har redan uppmärksammats i branschpress där bland annat Tidningen Energi har lyft utvalda resultat, med kommentarer från energibolag och branschorganisationer. Nu har vi på Billogram sammanställt resultaten i en rapport, där vi också delar med oss av djupare analyser och rekommendationer till energibolagen, baserade på insikterna från undersökningen.

Ta del av hela rapporten här

Enligt undersökningen har omkring åtta av tio konsumenter märkt av att elräkningen blivit högre under hösten och vintern. Många uppger att deras inställning till sin elleverantör har försämrats på grund av de höga priserna, och en betydande del säger att de redan har gjort aktiva förändringar i sina elavtal till följd av detta. Det mest anmärkningsvärda är dock att nära hälften – 45 % – av de tillfrågade säger sig vara villiga att byta till ett mindre hållbart elalternativ om det sänker deras egna månadskostnader.

Få upplever sig ha informerats om stigande elpriser av sin leverantör

Energikrisen har under en längre tid fått stor uppmärksamhet, och ibland helt dominerat, i svensk media. Därför är det kanske inte helt överraskande att det är via traditionella medier som majoriteten av de tillfrågade säger sig ha tagit del av mest information kring de höga elpriserna. Desto mer anmärkningsvärt är att bara 6 % upplever sig ha fått information direkt från sin elleverantör – trots att prisökningen i många fall varit ansenlig för den enskilde individen.

Det här är alltså ett område där det finns stor förbättringspotential för svenska energibolag. I undersökningen uppgav hela 76 % av kunderna att de skulle uppskatta att få information som förklarar den höga kostnaden direkt på sin faktura. Andra ämnen som de gärna vill informeras om direkt av sin leverantör är regeringens elpriskompensation, sätt att minska sin elförbrukning samt hur man går tillväga för att producera egen el.

Energibolagen har själva mycket att vinna på att tydligare kommunicera med sina kunder. Genom att informera och utbilda dem kan man undvika den upprördhet som många kunder upplever när fakturabeloppet plötsligt är mycket högre än vanligt. Det kan i sin tur inte bara motverka den försämrade bild som kunden får av sin leverantör utan också leda till färre kundtjänstsamtal – en i sammanhanget viktig fråga, sett till den belastning många energibolag stått inför under den senaste tiden.

Privatekonomin går före hållbar el

Hållbarhet och miljöfrågor har länge präglat de svenska energibolagen och deras arbete. Drygt en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp kommer från produktion av el och värme, och elektricitetens ursprung har därför stor betydelse för miljön. I Sverige har vi idag världens högsta andel förnybar energi. Dessutom är svenskarnas miljömedvetenhet stor och miljöfrågan har länge påverkat kundernas inställning till, och val av, energileverantörer.

Att så många nu säger sig vara villiga att byta till mindre hållbara alternativ tyder på en utbredd priskänslighet bland konsumenterna. Det går i linje med en SCB-undersökning från 2021 som visade att allt fler svenskar oroar sig för hushållets ekonomi – en oro som kan antas ha ökat med vårens börsnedgångar och Riksbankens nyliga höjning av styrräntan.

För energibolagen innebär den här insikten möjligen att man behöver se över dels vad man kommunicerar till sina kunder, dels vilka avtal och upplägg man erbjuder dem. Oavsett vad man väljer att göra står det helt klart att priset blir allt viktigare för konsumenterna, och att elbolagen behöver ta frågan på allvar för att inte riskera att tappa kunder till konkurrenter.

Rapporten i sin helhet

Vill du veta mer om hur de höga elpriserna har påverkat kundernas inställning till energibolagen? I vår rapport kan du ta del av alla resultat från undersökningen. Genom rapporten hoppas vi att fler leverantörer ska få en bättre förståelse för slutkundernas behov och vad som krävs för att tillgodose dessa.

Ladda ner hela rapporten här!