Stärk kundrelationen och sälj mer – så fungerar framtidens kundkommunikation via fakturan

Hur når man bäst ut till sina kunder när kanalerna blir fler och kundernas förväntningar högre? Många bolag förbiser möjligheten att kommunicera med sina kunder direkt via fakturan trots att den, rätt använd, kan bli en kanal som inte bara stärker relationen till existerande kunder, utan också bidrar till effektiv merförsäljning. Här är anledningarna till att fakturan är framtidens kommunikationskanal.

För företag som skickar ut återkommande fakturor, såsom energi-, telekom- och bredbandsbolag, är fakturan ofta den primära kontakten man har med sin kund. Faktum är att fakturan i många fall är den enda kontakten kunderna själva säger sig ha med sin leverantör.

Fakturan är dessutom en unik kanal i det avseendet att företag här har sina kunders fulla uppmärksamhet i åtminstone ett par minuter – hårdvaluta i dagens digitala landskap där vårt uppmärksamhetsspann är begränsat och vi snabbt scrollar förbi sådant som inte intresserar oss. För de företag som vågar tänka nytt finns här alltså en möjlighet att gå från att se fakturan enbart som en transaktionell affärsuppgörelse till att istället se den som en effektiv kanal för riktad kommunikation och merförsäljning.

Personliga erbjudanden på fakturan

Redan idag finns det lösningar för företag som vill kunna utnyttja fakturan som kommunikationskanal för att stärka relationen till sina kunder. Vi på Billogram erbjuder till exempel ett interaktivt fakturaformat där kunder kan kommunicera med kundtjänst direkt på fakturan, och där beloppet uppdateras i realtid när kunden betalar.

I Billograms fakturavy ingår en så kallad banner-modul, där fakturautställaren kan välja vilken information som ska delas för att bäst passa mottagaren. Här finns stor potential för kors- och merförsäljning samt möjlighet att kommunicera aktuell information till hela eller delar av kundbasen. Energibolag kan till exempel nyttja utrymmet till att informera om orsakerna bakom en ovanligt hög faktura, och segmentera kundgruppen så att informationen bara går ut till berörda kunder. Utrymmet kan också användas för att skicka ut personligt anpassade erbjudanden, till exempel gällande förnyelse till kunder vars bindningstid på ett abonnemang snart går ut.

Utvecklad interaktivitet och smartare interaktion med kundtjänst

Om det här är funktioner som redan finns idag, vilka möjligheter finns då för fakturan som framtidens kommunikationskanal?

Jens Ganslandt, Chief Product Officer på Billogram, berättar:

– Fakturan kommer att bli mycket mer interaktiv. Vi arbetar just nu på att förbättra kundtjänstdelen med machine learning, så att kunden kan få hjälp direkt via en smart meddelandefunktion som svarar automatiskt på en rad vanliga frågor. Detta minskar mängden kundtjänstärenden samtidigt som kundupplevelsen ökar markant för fakturamottagaren. Framöver kommer vi också kunna använda machine learning för att direkt på fakturan kommunicera lösningar på ett kundärende. Om en kunds försök att ansluta till autogiro till exempel inte gick igenom av någon anledning, kan vi med hjälp av automatiserade meddelandefunktioner förklara vad problemet berodde på och kommunicera direkt med kunden på ett helt nytt sätt.

Machine Learning för bättre anpassad kommunikation

Men framtiden har mer att erbjuda, framförallt vad gäller den kundanpassade kommunikationen. Jens förklarar:

– En viktig del för oss framåt är att på ett ännu bättre sätt använda data för att nå kunden med ännu mer träffsäker kommunikation. Vi kanske vet att solceller är det bästa för dig, eller att du hade sparat pengar varje månad om du hade ett parkeringsabonnemang istället för att betala varje parkering separat. Om vi kan kommunicera det skapar vi ett mervärde för kunden som de vill ha. På det här sättet kan företag jobba med personligt anpassad kommunikation och marknadsföring som både de själva och kunden vinner på.

Starkare kundrelationer tack vare fakturan

Ett viktigt syfte med att använda fakturan som kommunikationskanal är alltså, både nu och i framtiden, att se till att dina existerande kunder är nöjda. Genom att med hjälp av data ständigt utvärdera kundernas nuvarande tjänster – och erbjuda dem produkter eller lösningar som passar deras behov ännu bättre – ökar du chansen att de känner sig sedda och uppskattade som kunder. På det här sättet kan ni stärka ert varumärke, öka lojaliteten och minska risken för churn. Jens avslutar:

– Vi vet att väldigt många kunder, nästan hälften faktiskt, aktivt utvärderar sin leverantör när fakturan kommer. Ur det perspektivet blir fakturan den viktigaste kanalen för att kommunicera värdet av era tjänster. I framtiden kommer vi att kunna optimera budskap och målgrupp ännu bättre. Istället för att kasta ut ditt budskap i etern på Google så vet du precis vilka kunder du skickar det till och i vilken kontext de tar emot det. Det är helt enkelt ett smart sätt att driva marknadsföring helt digitalt och modernt – och i en kanal där vi vet att vi har kundens uppmärksamhet.

Vill du veta mer om hur Billogram kan hjälpa dig till starkare kundrelationer och effektivare merförsäljning? Kontakta oss så berättar vi mer!