Ny guide: Effektivare fakturahantering gör företag inom säkerhetsbranschen redo för nya marknader

När fler aktörer i säkerhetsbranschen siktar på internationell tillväxt blir det allt viktigare att minska onödig administration. Annars kan intäkterna från de nya marknaderna ätas upp av ökade kostnader, medan mer snabbfotade konkurrenter får ett betydande försprång. Så hur kan du effektivisera dina processer och frigöra interna resurser för internationell tillväxt? Kom igång med tre smarta tips!

Marknaden för hemlarm är lika het som konkurrensen är hård. I vår guide hittar du gott om tips för att effektivisera dina interna processer kring faktura och betalning. Resurserna som du frigör kan till exempel användas till att korta svarstiderna hos kundtjänst, utveckla nya tjänster och hinna före konkurrenterna in på en ny marknad.

Fler marknader = mer administration?

Betalning och fakturering fungerar på olika sätt i olika länder – både när det kommer till juridiken och de tekniska lösningar som används. Att etablera sig på en ny marknad kräver därför såväl grundlig research som en organisatorisk flexibilitet. Det hemlarmsföretag som vill bli långsiktigt framgångsrikt i sin internationella tillväxt behöver snabbt kunna anpassa sitt erbjudande och sin kundupplevelse utifrån förutsättningarna på varje specifik marknad.

Dras ditt företag med ineffektiva processer kring faktura och betalning redan när ni är verksamma på en eller ett fåtal marknader? Då riskerar den administrativa bördan att växa exponentiellt för varje nytt land ni försöker etablera er i. Läs gärna mer om denna utmaning i artikeln Låt inte ineffektiva betalsätt stå i vägen för din internationella tillväxt.

Fall inte i outsourcing-fällan

Inför en internationell expansion gäller det också att tänka till ordentligt kring vilka funktioner som ska hanteras internt inom företaget och vilka delar som kan outsourcas till externa partners. Fakturering är ofta förknippad med administrativt tunga processer. Därför kan det vara frestande att outsourca hela eller delar av fakturahanteringen för att kunna fokusera mer på kärnverksamheten. Detta är dock en riskabel strategi, eftersom betalningen är en avgörande del av den totala kundupplevelsen.

Detta beror dels på att betalningstillfället är en av de främsta kontaktytorna mellan dina kunder och ditt företag; dels på att frågor kring fakturor och betalning är en vanlig orsak att höra av sig till kundtjänst. Ju fler olika aktörer ditt företag använder för funktioner såsom fakturadistribution, inkasso och kundtjänst, desto mer fragmenterad blir kundens helhetsupplevelse. Och varje negativ interaktion slår tillbaka på ditt varumärke och ökar risken för kundtapp – oavsett vilket led i kedjan som har fallerat.

3 tips för effektivare betalningar och en bättre kundupplevelse

Tipsen nedan är hämtade ur vår effektiviseringsguide för hemlarmsföretag, och syftar till att förbättra både era interna processer och er kundupplevelse.

1. Automatisera mera

Genom att minimera inslag av manuell inmatning av exempelvis belopp och OCR-nummer – både för kunder och medarbetare – minskar du risken för felaktigheter som tar lång tid att upptäcka och korrigera. Se därför till att dina kunder enkelt kan aktivera automatiska betalsätt, såsom autogiro. Du bör också ge medarbetarna tillgång till digitala plattformar för automatisk matchning av kund och faktura, så att de slipper lägga tid på att manuellt hantera exempelvis en missad siffra i ett OCR-nummer.

2. Proaktiva påminnelser

Ingen kund blir glad av en betalningspåminnelse; särskilt inte om den medför en avgift. Hjälp istället dina kunder att betala i tid genom att skicka ut en förfallopåminnelse via e-post eller sms samma dag som fakturan förfaller.

3. Interaktiva fakturor

Tänk ett steg längre än att skicka ut PDF-fakturor via e-post. En interaktiv faktura uppdateras automatiskt och i realtid om kunden gör en delbetalning, liksom om belopp eller förfallodatum ändras. Vid frågor har både kund och kundtjänst på detta sätt full koll på aktuell status. Du får också en värdefull kanal för tvåvägskommunikation med dina kunder.

Fler tips och insikter i vår guide

Vill du få ännu mer värdefull information om hur smartare fakturahantering kan frigöra resurser i ditt hemlarmsföretag? Ladda ner hela vår effektiviseringsguide. Där får du bland annat tips om hur du kan använda data för att optimera kundupplevelsen. Du får också veta mer om hur du väljer rätt betallösning inför en internationell expansion.