En plattform med omatchad funktionalitet

Billogram är en intelligent faktureringslösning för företag med återkommande betalningar. Med smart teknologi effektiviseras betalprocessen för utställaren, samtidigt som betalupplevelsen förbättras för kunden.

Generera fakturor

Vår tjänst är enkel, skalbar och anpassad för stora fakturavolymer. Integrera enkelt via vårt väldokumenterade API eller använd det intuitiva gränssnittet.

 • API
 • Grafiskt gränssnitt

Distribuera

Vi tillhandahåller alla vanliga distributionssätt och det är upp till dig som utställare att välja vilka alternativ du vill erbjuda dina kunder. Nya sätt tillkommer i takt med att efterfrågan uppstår, därtill erbjuder Billogram en rad effektiva digitaliseringsverktyg som automatiskt konverterar upp till 30% av kunderna från första månaden.

 • E-post
 • Brev
 • SMS
 • EDI
 • E-faktura

Kommunicera

Betalningen utgör huvuddelen av all er kundkontakt och med Billograms interaktiva faktura blir den till en effektiv kanal för transparent kommunikation och personlig merförsäljning. Betalningen går från att handla om en transaktion till att bygga en relation.

 • Meddelanden
 • Händelser
 • Ändringshistorik
 • Merförsäljning

Betala

En rad enkla betalsätt som vår lösning för one-click pay ökar valfriheten för kunden, minskar felbetalningar och churn, samt förbättrar kassaflödet. Listan över olika betalmetoder uppdateras kontinuerligt och gör det möjligt för kunder att betala snabbt och tryggt oavsett var de befinner sig.

 • One-Click Pay
 • Swish
 • Autogiro

Automatisk uppföljning

Med Billogram ges ökad kontroll kring påminnelser och kravhantering. Regelverk och kravkedjor sätts upp enligt utställarens preferenser och automatiseras därefter, samtidigt som undantag och individanpassad kommunikation blir möjligt. I förlängningen är den stora vinsten med en dynamiskt och automatiserad betalhantering - starkare kundrelationer och ökad lojalitet.

 • Påminnelser
 • Kravhantering

Smidig integration

Billogram har ett välutvecklat API som är enkelt att använda och snabbt att komma igång med. Det har alla funktioner som finns tillgängliga via det grafiska gränssnittet så att ni enkelt kan automatisera upp det flöde ni vill ha.

Enkla betalningar

Gör det så enkelt som möjligt för era kunder att betala säkert och i tid – med one-click pay, eller något av de andra betalsätt vi tillhandahåller.

Ökat engagemang

Fakturan är den mest frekventa kontakten mellan en leverantör av abonnemangstjänster och dess kunder, därför är den också avgörande för kundupplevelsen. Billograms lösning möjliggör relevant kommunikation vid betaltillfället för ökat kundengagemang och lojalitet.

Kontakta vårt säljteam för en demo eller offert.

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina kunder?