Partech investerar över 350 MSEK som ska etablera Billogram på sex nya marknader

Efter ett år av rekordtillväxt fyller Billogram på kassan med över 350 MSEK. Bakom investeringen står det internationella riskkapitalbolaget Partech, som tidigare investerat i svenska NA-KD och Resolution Games. Kapitalet ska bland annat användas till att expandera till sex nya marknader och fördubbla personalstyrkan. Idag står det klart att den globala investeringsjätten Partech investerar över 350 miljoner kronor i Billogram, kapital som ska användas till att accelerera den redan höga tillväxttakten genom att etablera bolaget på sex nya marknader och dubblera personalstyrkan. – 2020 ökade vi antalet signerade kundavtal med 300 procent och slog alla tidigare säljrekord. Då tyckte vi det var

Läs mer

Ny guide: Effektivare fakturahantering gör företag inom säkerhetsbranschen redo för nya marknader

När fler aktörer i säkerhetsbranschen siktar på internationell tillväxt blir det allt viktigare att minska onödig administration. Annars kan intäkterna från de nya marknaderna ätas upp av ökade kostnader, medan mer snabbfotade konkurrenter får ett betydande försprång. Så hur kan du effektivisera dina processer och frigöra interna resurser för internationell Läs mer

Ökad patientnöjdhet när digitala vårdgivare har kontroll över hela vårdrelationen

Införandet av patientavgifter för digitala vårdbesök har inneburit ett steg framåt för jämställandet av den digitala vården med traditionella, fysiska vårdmöten. Fördelarna med det är många: snabbare hjälp för patienten, ökad tillgänglighet och minskad belastning på den fysiska vården. Samtidigt innebär det nya utmaningar för de digitala vårdgivarna. När pandemin med Läs mer

Så får energibolagen effektivare processer och nöjdare kunder

Ineffektiva processer för fakturering och betalning innebär ett stort slöseri med energibolagens interna resurser. Upptäck lösningarna som hjälper både ekonomiavdelning och kundtjänst att jobba smartare – och ger bättre kundupplevelser på köpet. Energibolag som anser att digitaliserad fakturahantering handlar om att gå över från pappersfaktura till PDF behöver tänka om. Genom Läs mer