Betalningar för den digitala tidsåldern

Hur ni tar betalt är nästan lika viktigt som att ni får betalt.

En bra betalning lönar sig

Idag förväntar sig kunderna samma smidighet runt betalningen av fakturan som av andra digitala köp och som utställare finns det allt att vinna på att gå kunden till mötes. Enkla digitala betalningar bidrar till färre felbetalningar, ett förbättrat kassaflöde och minskad churn.

Betalningar som gör mer än tar betalt

För företag med återkommande betalningar utgör fakturan huvuddelen av all kundhantering. Med Billogram digitaliseras och effektiviseras därmed majoriteten av all kundkontakt över en natt. Detta skapar nya möjligheter till proaktiv kundkommunikation och nya intäkter genom personifierad merförsäljning där kunderna kan agera direkt på fakturan.

Vimla reducerade 40% av sina kundtjänstärenden

Läs om varför Telenors uppstickare Vimla samarbetar med Billogram.

Framtidssäkrad

Billogram erbjuder en rad uppskattade betalsätt, som uppdateras för att försäkra att vi fortsätter att ligga i framkant när gäller betalningar som gynnar företag och deras kunder.

Minskad administration

Förifyllda OCR-nummer, tydlig betalstatus, automatiserad konvertering till digital faktura och autogiro, bidrar alla till att minska handpåläggningen för utställaren.

Färre kundtjänstärenden

Med Billogram elimineras nära hälften av de kundtjänstärenden som rör betalningar, vilket sänker kostnader och frigör viktiga resurser.

Stärkt kassaflöde

Enkla betalsätt, förifyllda OCR-nummer och snabb digital distribution, gör att fler kunder betalar i tid och ökar förutsägbarheten gällande företagets intäkter.

Bättre kundupplevelse

Billogram minskar risken för misstag, ökar valfriheten och enkelheten. Samtidigt öppnar webbfakturan för personliga erbjudanden och möjligheten att kommunicera direkt med kundtjänst på fakturan.

Ökad kontroll

Både företag och kund kan följa alla händelser kring en betalning i realtid, direkt på fakturan. Det syns tydligt när den öppnats, vad som betalats och om något kvarstår.

Kontakta vårt säljteam för en demo eller offert.

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina kunder?