En betallösning som ger lojalare medlemmar

Billogram hjälper fackförbund att markant förenkla och förbättra betalningsupplevelsen, för sin egen och medlemmarnas skull.

En effektiv helhetslösning för fakturahantering och betalningar

Svenska fackförbund har under lång tid kämpat mot sjunkande medlemssiffror. I många fall har facken varit duktiga på att locka till sig nya medlemmar, men sämre på att se till att befintliga medlemmar stannar kvar. Med Billograms plattform för faktura och betalning kan du motverka medlemstapp genom ökad kommunikation, enklare betalningar och automatiska betalsätt.

Smärtfri implementering och fler anslutna till automatiska betalsätt

Läs om vilka resultat andra uppnått genom att välja Billograms plattform för faktura och betalningar.

Effektivisera fakturahanteringen och öka medlemslojaliteten med Billogram

Underlätta aktivering av autogiro

Digitalisera betalflödet med en helautomatisk lösning som minimerar risken för medlemstapp. Med Billogram sänker du tröskeln för dina medlemmar att själva aktivera autogirobetalning, något som studier visat påverkar medlemmarnas lojalitet positivt.

Effektivisera interna processer

En digitaliserad fakturahantering sparar tid för både ekonomi- och kundtjänstavdelningen. Med dynamiska utskick, uppdateringar i realtid och automatisk matchning av medlem och faktura kan fackförbunden fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Lojalare medlemsbas med proaktiv påminnelse

Fakturaspecifikationen visar vad som ska betalas, när och om så är gjort. Påminnelser på förfallodagen om fakturan ännu inte är betald minskar risken för sena betalningar, eller att medlemmen helt enkelt väljer att inte betala.

Förenkla kundtjänsthanteringen

Billograms chattbot svarar på vanliga fakturarelaterade frågor. Andra ärenden kan enkelt lösas genom att kommunicera med medlemmen direkt på fakturan. Förifyllda OCR-nummer minskar felbetalningar och minskar mängden kundtjänstärenden.

Moderna betalsätt

Swish, autogiro eller pappersfaktura – varje medlem väljer själv hur fakturan ska betalas. Med en framtidssäkrad betalplattform ligger du steget före när nya betallösningar utvecklas, så att du alltid kan erbjuda dina medlemmar det betalsätt som passar dem bäst.

Fakturan som kommunikationskanal

Chattfunktion på fakturan innebär smidigare kundtjänsthantering av betalningsrelaterade frågor. Billograms interaktiva fakturor innehåller också ett fält som kan anpassas för att skicka ut personlig information – direkt på fakturan.

Undvik medlemstapp och öka lojaliteten
– läs vår e-bok för fackförbund

Lojalitetsguiden 
Fackförbund

Hör av dig!

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina medlemmar? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!