Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Marknadskommunikation har traditionellt sett handlat om stora kampanjer och aktiviteter med uddlösa breda budskap, riktade mot vagt identifierade målgrupper i allsköns kommunikationskanaler. Men antalet kanaler har med tiden ökat – inte minst de digitala – och samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla kommunikationen för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?

Kundernas förväntningar ökar kraven på personlig upplevelse

Dagens konsumenter är uppkopplade och rör sig ständigt över olika plattformar och kanaler – digitala som fysiska. Samtidigt ställer de allt högre krav på upplevelsen som du kan ge dem som kunder; bättre service, relevant information, tillgänglighet och personligt bemötande. Därför har det även blivit allt viktigare att utveckla och anpassa sätten som vi kommunicerar med våra kunder.

För att budskapen ska bli mer träffsäkra i alla de kanaler som ett företag idag kan synas, krävs alltså rätt strategi. De flesta är idag ense om att en grundläggande förutsättning för att lyckas är att utgå från kunden och dennes behov i förhållande till vad din verksamhet kan erbjuda. Detta för att säkerställa en så relevant och personlig upplevelse av ditt varumärke som möjligt.

Därför arbetar många företag strategiskt för att skapa en enhetlig och sömlös kundupplevelse i alla kanaler, vilket gör att den upplevs som mer personlig. Något som i sin tur visat sig öka både konverteringsgraden och kundernas lojalitet.

Fakturan – en förbisedd kommunikationskanal

Vad har då detta med faktura och betalning att göra? Först och främst är fakturan en i grunden förbisedd kommunikationskanal, men icke desto mindre en kanal som alla kunder “tvingas” hantera på ett eller annat sätt. Det är dessutom en fundamental kugge i relationen mellan företag och kund – fakturan är kundupplevelsens mest utmanande kontaktpunkt, dess “moment of truth”. Här ställer kunden det upplevda värdet av tjänsten eller produkten mot den faktiska kostnaden.

Här finns med andra ord ett tillfälle att kommunicera med kunden som de flesta företag inte fullt ut drar nytta av. Ett tillfälle som dessutom har en avgörande betydelse för den totala kundupplevelsen, där du som leverantör har en möjlighet att bidra till kundens upplevda värde av sitt köp eller prenumeration.

Digital faktura skapar dynamisk kommunikationsyta

Så låt oss för en stund glömma bort den gamla bilden av vad en faktura är. Försök istället se på den som en dynamisk kommunikationsyta med kunden, där betydligt fler interaktioner än bara själva betalningen blir möjlig. Med denna utgångspunkt är det inte svårt att se att det finns en stor, inneboende potential för att markant förbättra kundupplevelsen genom att använda fakturan som kommunikationskanal. I ett digitalt gränssnitt finns dessutom alla möjligheter att skapa en design som överensstämmer med den “look and feel” som just ditt företag har och på så sätt skapa ett sömlöst uttryck för ditt varumärke som spänner över alla kanaler. Fakturan kan bli en plats där du delar viktig information med dina kunder, ökar deras engagemang och skapar nya möjligheter till merförsäljning vilket i slutänden leder till nöjdare och mer lojala kunder.

Vill du veta mer om hur du kan använda fakturan som ett sätt att stärka relationen till dina kunder? Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer!