Resursbiblioteket

Få tillgång till intressanta rapporter, guider och andra användbara resurser.

Guide: Så går implementation av en modern faktureringsplattform till

I den här guiden tittar vi på fördelarna med ett byte till en modern faktureringsplattform och de olika typer av integrationer som möjliggör en smidig implementation. Efter att ha tagit del av guiden kommer du lättare kunna fatta ett välgrundat beslut!

Läs mer

Kundnöjdhetsrapporten

Den här rapporten bygger på en Novus-undersökning om hur svenska konsumenters kundnöjdhet till sina leverantörer inom el, försäkring, bredband och mobiltelefoni påverkas i lågkonjunktur. Ta del av insikter som hjälper dig välja rätt väg framåt.

Läs mer

Lojalitetsrapporten

Den här rapporten bygger på en Novus-undersökning om hur lågkonjunkturen påverkar svenska konsumenters lojalitet till sina leverantörer inom el, försäkring, bredband och mobiltelefoni. Rapporten redovisar undersökningsresultaten tillsammans med en summerande analys.

Läs mer

Lojalitetsguiden – Försäkringar

I vår nya guide får du som jobbar på försäkringsbolag lära dig mer om potentialen för tillväxt genom minskat kundtapp och varför det är en betydligt mer kostnadseffektiv strategi än nykundsbearbetning.

Läs mer

Lågkonjunktursrapporten

Den här rapporten bygger på en Novus-undersökning om hur svenska folket tänker och agerar i det ekonomiska läget som nu råder. I rapporten redovisas undersökningsresultaten tillsammans med analyser och rekommendationer till svenska energi-, telekom- och försäkringsbolag.

Läs mer

Tillväxtguiden – Parkering

I den här guiden får du konkreta tips om hur du på ett effektivt och skalbart sätt tar ditt parkeringsbolag till nya marknader – utan att samtidigt öka den interna administrationen.

Läs mer

Effektiviseringsguiden – Energi

I den här guiden får du handfasta tips på hur energibolag kan frigöra interna resurser och samtidigt erbjuda sina kunder en bättre helhetsupplevelse. Vi tar en närmare titt på vilka processer som ofta kan effektiviseras, och vilka insatser som ger störst effekt.

Läs mer

Effektiviseringsguiden – Telekom

I den här guiden får du handfasta tips på hur bredbands- och telekombolag kan frigöra interna resurser och samtidigt erbjuda sina kunder en bättre helhetsupplevelse. Vi tar en närmare titt på vilka processer som ofta kan effektiviseras, och vilka insatser som ger störst effekt.

Läs mer

Elprisrapporten

Den här rapporten bygger på en Novus-undersökning om hur de stigande elpriserna har påverkat slutkundernas inställning, ageranden och önskemål gentemot sina energileverantörer. I rapporten redovisas undersökningsresultaten tillsammans med analyser och rekommendationer till svenska energibolag.

Läs mer

E-bok – Fackförbund

I den här e-boken har vi samlat de vanligaste utmaningarna kopplade till medlemmarnas lojalitet till sina fackförbund. Vi belyser orsakerna bakom medlemstapp och presenterar även ett antal lösningar, som på ett kostnadseffektivt sätt medför ökad lojalitet.av betalning och krav kan påverka kundernas lojalitet.

Läs mer

Lojalitetsguiden – Digital vård

När nya digitala aktörer dyker upp närmast på löpande band ökar kraven på de befintliga vårdbolagen. Varför ska patienten återkomma till er istället för att välja en annan leverantör? 

Läs mer

Effektiviseringsguiden – Hemlarm

I den här guiden får du som arbetar inom säkerhetsbranschen med hemlarm, handfasta tips på hur du kan frigöra interna resurser som möjliggör större fokus på kärnverksamhet och tillväxt. Som en bonus kommer du att kunna erbjuda en bättre digital kundupplevelse.

Läs mer

Kravhanterings­rapporten

I en undersökning från Novus har svenska kunder svarat på hur de upplever att betalningar och betalningspåminnelser påverkar relationen till deras leverantör.

Läs mer

Kundrelationsrapporten – Energi

Denna rapport baseras på en Novus-undersökning bland energikunder och ger en tydlig inblick i hur dessa upplever relationen till sitt elbolag.

Läs mer

Kundrelationsrapporten – Telekom

I samarbete med Novus har svenska telekomkunder fått besvara frågor kring hur de upplever relationen till sin operatör. Svaren hittar du i denna rapport som även innehåller analys och rekommendationer.

Läs mer

Kundrelationsrapporten – Bredband

Hur ser bredbandskunderna på relationen till sin leverantör och den kontakt ni har? Det är en av flera stora frågor som besvaras i denna rapport, vilken baseras på en kundundersökning från Novus.

Läs mer