Stärk relationen med dina telekom- och bredbandskunder

Billogram hjälper företag inom telekom- och bredband att markant förenkla och förbättra upplevelsen kring fakturabetalningen, för sin egen och kundernas skull.

Helhetslösning för effektivare betalning & fakturahantering

För många aktörer inom bredband och mobiltelefoni medför kundtapp och ineffektiva interna processer stora utmaningar som på sikt blir kostsamma. Med Billograms plattform för faktura och betalning använder du interna resurser smartare, samtidigt som du förbättrar kundupplevelsen och ökar lojaliteten bland dina kunder.

Kundvänlig kravhantering skapar mer affärsvärde och ökad lojalitet

Genom randomiserade experiment på en omfattande kundbas kunde hallon bevisa vad de redan anade – det lönar sig att behandla sina kunder väl. 

Bredband2 optimerar kundupplevelsen med Billogram

I en tid då kundernas rörlighet på marknaden tycks öka satsar man nu på att stärka kundupplevelsen genom att inleda ett samarbete med Billogram.

Effektivisera intern administration och öka kundlojaliteten med Billogram

Underlätta aktivering av autogiro

Andelen pappersfakturor är fortfarande hög i den svenska telekombranschen. Med Billogram sänker du tröskeln för dina kunder att själva aktivera autogirobetalning, vilket enligt studier ger lojalare kunder.

Minimera manuell matchning av kund och faktura

Att manuellt hantera felbetalningar tar mycket tid och resurser i anspråk. Med Billogram  matchas kund med rätt faktura automatiskt utifrån den information som redan finns – även om någon detalj har blivit fel.

Hjälp kunden att betala i tid

Förbättra både kassaflöde och kundupplevelse samt minska administrationen och antalet kundtjänstärenden genom att underlätta för dina kunder att betala sina fakturor i tid. Billogram erbjuder förfallopåminnelser som påminner dina kunder om att betala fakturan innan den förfaller.

Förbättra kundupplevelsen med interaktiv faktura

Med en interaktiv faktura uppdateras fakturabelopp och förfallodatum i realtid om ändringar sker. Billograms faktura möjliggör även tvåvägskommunikation i form av meddelanden mellan kund och kundtjänst. Du kan dessutom förmedla värdeskapande kommunikation och erbjudanden till kunden, som kan agera direkt genom att klicka sig vidare.

Använd data för att optimera kundupplevelsen

Ju mer digitaliserad både din kund- och fakturahantering är, desto mer kunddata får du tillgång till. Insikterna som all data ger kan du sedan använda för att öka genomslaget för kommunikationen till dina kunder, påminna om betalningar i rätt tid och bättre planera interna resurser, såsom bemanningen av kundtjänst.

För fler lärdomar och insikter – läs våra e-böcker, rapporter och guider.

Kundrelationsrapporten 
Bredband

Kundrelationsrapporten 
Telekom

Hör av dig!

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina kunder? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!