Storbolagens IT-dilemma: köpa färdigt, eller bygga själv?

Att välja en strategisk riktning i frågan om att bygga en helt egen IT-infrastruktur eller köpa färdiga lösningar, är en komplex fråga som kräver att fördelar och nackdelar noggrant vägs mot varandra. Här gör vi en djupdykning i “Buy vs. Build”-dilemmat och resonerar även kring vad du bör tänka på i valet mellan att bygga eller köpa en lösning för faktura och betalning.

IT-legacy gör inköp svårare för större företag

I mindre och medelstora företag är valet ofta lätt; att köpa färdiga IT-lösningar är för det mesta den enda vägen att gå. Detta eftersom det sällan finns vare sig finansiella eller personella resurser nog att driva egen utveckling. Man måste helt enkelt fokusera de interna resurserna på kärnverksamheten.

Bolag i enterprise-skala har däremot större IT-organisationer och oftast resurser nog att lägga på att utveckla egna lösningar. Dessutom är skiljelinjerna i många fall otydligare mellan vad som är och inte är att betrakta som kärnverksamhet i sådana bolag. Historiskt har det i många fall även varit del av en mer övergripande och långsiktig strategi att bygga IT-infrastrukturen på egen hand.

Initialt byggde dessa strategier på en tro att man på detta sätt skulle kunna skapa konkurrensmässiga fördelar, genom att exempelvis snabbare kunna utveckla ny funktionalitet i takt med att behov och förutsättningar förändrades. Sådana egenbyggda system har dock med åren behövt byggas på och byggas om och vuxit till jättelika kolosser som nu får allt svårare att hålla jämna steg med andra, modernare system och plattformar som grundar sig i nyare teknik.

Att köpa in lösningar som ska integreras i dessa föråldrade lösningar innebär många gånger långdragna, kostsamma och komplexa IT-projekt och en naturlig följd blir därför att man fortsätter att bygga på de befintliga lösningarna. Detta trots att de inte kan erbjuda samma nivå av användarvänlighet och funktionalitet som de helhetslösningar som idag finns att köpa på marknaden och som på sikt kan komma att påverka såväl utvecklingstakt som kundupplevelse negativt.

Inte en fråga om “allt eller inget”

Hur bör man då tänka framåt? Att börja “från scratch” är sällan en valmöjlighet, samtidigt som det för många är uppenbart att något måste göras för att göra IT-kolossen mindre svårmanövrerad. Först och främst är det viktigt att inse att allt inte måste förändras i grunden på en och samma gång. Därefter är det givetvis även viktigt att ställa egen utveckling i relation till hur snabbt man vill/behöver kunna lansera en ny lösning gentemot kund.

Det finns ofta delar av din IT-infrastruktur som faktiskt kan bytas ut mot andra, färdiga lösningar på ett förhållandevis enkelt sätt, men som samtidigt kan medföra positiva förändringar för såväl den interna effektivitetet som för den kundupplevelse ni erbjuder. På det sättet betalar sig lösningen snabbt och ger en enkelt beräknad och tydlig ROI.

Så, vilka delar är då bäst lämpade för ett sådant utbyte? En bra utgångspunkt är att se över de system som inte innebär konkurrensvinnande fördelar att själv driva innovationen för, inom just din verksamhet och bransch. Här är faktura och betalning ett lysande exempel. Om den bransch du verkar inom inte har särskilda affärsmässiga målsättningar inom just detta område, är faktura och betalning alltså en funktion där det kan vara idé att se över möjligheterna att köpa in en lösning istället för att bygga en egen.

Därför är det bättre att använda en färdig helhetslösning för faktura och betalning; något som innebär positiva effekter bortom själva transaktionen. Med ett mer användarvänligt gränssnitt och en bättre betalupplevelse stärks kundernas lojalitet vilket minskar risken för kundtapp. Genom att fler processteg automatiseras och den manuella hanteringen minskar blir dessutom den interna administrationen mindre betungande, vilket sänker kostnaderna.

För den som inte själv satsar helhjärtat på att bygga en lösning som ligger i utvecklingens absoluta framkant blir det svårt att uppnå alla dessa fördelar på egen hand. Det kräver specialiserad expertis, inte minst då betalning och fakturering är ett område som omgärdas av en mängd lagar och regler; expertis som sällan finns internt i ett bolag som inte är inriktat på just detta.

Bara bygget av en högst basal lösning kommer att ta oerhört stora resurser i anspråk och sedan måste lösningen löpande underhållas och uppdateras, både i takt med kundernas krav på funktionalitet och i takt med att lagar och regler ändras. All denna kompetens kommer du själv att behöva hushålla med – inte bara idag utan kontinuerligt och så länge den används – om du bygger lösningen på egen hand.

Slipp komplexa och långdragna implementeringsprocesser

Fördelarna med en extern plattform för hanteringen av faktura och betalning är med facit i hand uppenbara. Detta till trots kvarstår såklart din oro för problemen med att integrera lösningar i en föråldrad IT-arkitektur och de resurser, kostnader och tid som implementeringsarbetet skulle kunna medföra.

Men faktum är att alla IT-projekt inte behöver bli just det: stora projekt. Billogram erbjuder smidiga systemintegrationer, vilket gör plattformen enkel och snabb att implementera – även i systemmiljöer som historiskt varit svåra att integrera med. Våra experter stöttar dig och dina anställda under hela implementeringsprocessen och sätter upp alla konfigurationer utifrån era önskemål och vår erfarenhet från tidigare projekt. Som techbolag har vi på Billogram interna resurser för att ständigt utveckla lösningar utifrån slutkundens behov. Vi har också gedigen erfarenhet, expertis och omvärldsbevakning inom betalmarknaden vilket ger dig en skalbar och framtidssäkrad lösning som alltid är uppdaterad enligt de senaste regelverken och standarderna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!