Øk marginene i energiselskapet ditt med riktig faktura- og betalingsløsning

I økonomiske nedgangstider ser mange kunder nærmere på avtalene sine for å redusere løpende kostnader. Hvordan kan energiselskapene styrke markedsposisjonen sin i en slik situasjon, uten at det går på bekostning av lønnsomhet eller kundetilfredshet? Med riktig samarbeidspartner og betalingsplattform kan du effektivisere bedriftens interne prosesser og styrke kundeforholdet uten å dra i gang et ressurskrevende IT-prosjekt.

I tidligere blogginnlegg har vi sett nærmere på vanlige tidstyver i energiselskapenes interne prosesser, og hvordan digitale verktøy kan bidra til effektivisering og mer lojale kunder. Nå skal vi fokusere på den konkrete effekten av å velge riktig samarbeidspartner og løsning. En smart betalingsplattform gir deg en allsidig verktøykasse som både effektiviserer bedriftens interne prosesser og øker kundelojaliteten. Du trenger nemlig begge deler for å oppnå god lønnsomhet i tiden som kommer.

Rask implementering med utgangspunkt i eksisterende systemer

En vanlig grunn til at mange vegrer seg for en digital oppgradering, selv om de ser behovet for det, er frykten for et omfattende og tidkrevende IT-prosjekt. Med Billogram som samarbeidspartner kan du ta det helt med ro, plattformen vår kan enkelt integreres i din eksisterende IT-infrastruktur. Dermed kan du og medarbeiderne dine komme raskt i gang med å optimalisere betalingsflyten og skape gode kundeopplevelser.

Billograms plattform forbedrer virksomheten din på fem måter

1. Større andel automatiske betalinger

Ifølge en stor undersøkelse blant strømkunder er det mye mindre sannsynlig at de som har valgt automatiske betalingsløsninger, f.eks. AvtaleGiro, bytter leverandør enn at de som betaler manuelt gjør det. Med flere automatiske betalinger blir det også mindre administrasjon. Billogram har utviklet en digital prosess der kundene dine kan aktivere AvtaleGiro på under ett minutt. Prosessen har blant annet bidratt til at Skånska Energi har økt andelen automatiske betalinger med 58 % på rundt halvannet år.

2. Mer effektive prosesser takket være automatisering

Feilbetalinger, som f.eks. skyldes et manglende siffer i referansenummeret, krever ofte manuell håndtering. Med Billograms plattform matches betaling og kunde automatisk med riktig faktura basert på den informasjonen som allerede finnes, selv om noen detaljer er feil. Dette sparer tid internt og reduserer antall påminnelser til kunden.

3. Fleksible betalingsmåter gir fornøyde og lojale kunder

Med Billogram som samarbeidspartner kan du tilby et komplett utvalg av betalingsløsninger som kan tilpasses markedsutviklingen. Dermed kan kundene dine betale på den måten de selv vil, enten det er AvtaleGiro, SMS, e-post, digital lommebok, interaktiv faktura eller tradisjonell papirfaktura. Det gjør deg mer attraktiv som leverandør, ikke minst blant yngre kundegrupper som i større grad etterspør enkle og personlig tilpassede kundeopplevelser.

4. Flere muligheter for delbetaling med interaktiv faktura

Det kan være en fordel å la kundene betale fakturaen sin i flere omganger – særlig i trange tider. Ettersom en interaktiv faktura oppdateres i sanntid har både kunden og økonomiavdelingen alltid full oversikt over hvor mye som er betalt, og hva som gjenstår. Kunden kan dessuten kommunisere med kundeservice via meldinger direkte på fakturaen. All historikk blir lagret slik at det er enkelt å se hva som har blitt gjort når, f.eks. dersom fakturabeløpet eller forfallsdatoen endres. Det blir også færre samtaler med oppfølgingsspørsmål til kundeservice.

5. Proaktiv kommunikasjon gir mindre belastning på kundeservice

Økte strømpriser fører til økt trykk på kundeservice i energiselskapene, særlig når fakturaene sendes ut. Dette har du sikkert merket i din bedrif også. Et av flere proaktive tiltak du kan gjennomføre for å minske trykket fremover, er å bruke Billograms interaktive faktura som kommunikasjonskanal i større grad, f.eks. via en klikkbar bannermodul. Du kan blant annet vise til relevant informasjon om priser og hvordan kundene selv kan påvirke kostnadene, slik at det blir mindre behov for å kontakte kundeservice.

Vil du vite hvordan Billograms plattform kan forbedre interne prosesser og kundenes opplevelse av din bedrift? Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer!