Betalingsløsninger for den digitale tidsalderen

Hvordan man tar betalt, er nesten like viktig som at man får betalt.

Det lønner seg å ha en god betalingsløsning

I dag forventer kundene seg samme smidighet rundt betaling av fakturaen som ved andre digitale kjøp. Som utsteder har du alt å vinne på å innfri kundenes forventninger. Enkle digitale betalingsløsninger gir færre feilbetalinger, bedre kontantstrøm og mindre frafall.

Betalingsløsninger som gjør mer enn å ta betalt

For bedrifter med gjentagende betalinger, utgjør fakturaen hoveddelen av all kundehåndtering. Med Billogram digitaliseres og effektiviseres dermed hoveddelen av all kundekontakt over natten. Dette skaper nye muligheter for proaktiv kundekommunikasjon og nye inntekter gjennom personlig mersalg der kundene kan reagere direkte på fakturaen.

Fremtidssikker

Billogram tilbyr en rekke populære betalingsmåter, som oppdateres kontinuerlig for å sikre at vi fortsetter å ligge i forkant når det gjelder betalingsmåter som kommer bedrifter og kundene deres til gode.

Færre kundeservicehenvendelser

Med Billogram elimineres nesten halvparten av kundeservicehenvendelsene som er knyttet til betalinger, noe som reduserer kostnader og frigjør viktige ressurser.

Styrket kontantstrøm

Enkle betalingsmåter, forhåndsutfylte KID-numre og rask digital distribusjon fører til at flere kunder betaler til avtalt tid, og det øker også forutsigbarheten for bedriftens inntekter.

Bedre kundeopplevelse

Billogram reduserer risikoen for feil og øker valgfriheten og enkelheten. Samtidig åpner den digitale fakturaen for personlige tilbud og muligheten til å kommunisere med kundeservice fra fakturaen.

Bedre kontroll

Både bedriften og kunden kan følge alle hendelser for betalingen i sanntid direkte fra fakturaen. Det vises når den ble åpnet, hva som ble betalt, og om noe gjenstår.

Kontakt salgsavdelingen for å få en demonstrasjon eller et tilbud.

Vil du vite mer om hva Billograms fakturaløsning kan gjøre for deg og dine kunder?