Rapport om kundeforhold fra Novus – Energi (på engelsk)

Denne rapporten er basert på en Novus-undersøkelse av energikunder, og den gir et klart innblikk i hvordan de opplever forholdet til energiselskapet. Den inneholder også analyser og anbefalinger basert på resultatene fra undersøkelsen.

Du får svar på:

  • Hva kundene opplever som den eneste kontakten med leverandøren

  • Hvorfor betalingen spiller en så viktig rolle for kundeopplevelsen

  • Hvilke krav kundene stiller til digital utvikling

Bli kjent med løsningen vår

Ved å kombinere flere funksjoner for fakturering, betalinger og kundekommunikasjon i en digital plattform, og samtidig legge til automatisering og data, skaper Billogram en unik helhetsløsning som kommer bedrifter og kundene deres til gode. Her kan du utforske funksjonene som skaper helheten.

Kontakt salgsavdelingen for å få en demonstrasjon eller et tilbud.

Er du nysgjerrig på hva Billograms betalingsplattform kan gjøre for deg og kundene dine?