Intelligent fakturering

Billograms plattform for fakturering og betalinger automatiserer kundebehandlingen, forebygger frafall og øker inntektene.

Et fullendt format

Billograms interaktive og digitale faktura erstatter tradisjonelle fakturaer. Vi tilbyr nye og enkle betalingsmåter som gjør at dere får betalt raskere, samtidig som kundeopplevelsen blir bedre. Våre friksjonsfrie betalinger fører til mindre feil, færre kundeservicehenvendelser samt redusert frafall.

Mer om betalinger

Digitalisert kundebehandling

For bedrifter som har gjentakende betalinger, utgjør fakturaen hoveddelen av all kundebehandling. Med Billogram digitaliseres og effektiviseres mesteparten av kundekontakten over natten. Dette skaper nye muligheter for proaktiv kundekommunikasjon og økte inntekter ved hjelp av persontilpasset mersalg der kundene kan handle direkte fra fakturaen.

Mer om engasjement

Smart personifisering

Ved hjelp av kundedata og Billograms tjenester kan selskaper forutse og oppfylle kundens behov for informasjon og tilbud gjennom hele kundereisen. Smart teknologi gjør at disse prosessene kan automatiseres og personifiseres som fører til reduserte administrasjonskostnadener, samt økte inntekter.

Maksimal effektivitet

Implementeringen tar vanligvis 1-3 måneder, og den gir Billograms kunder tilgang til mange nye digitale funksjoner. Smart teknologi konverterer sluttkunder til digital faktura, legger til rette for direkte kommunikasjon samt effektiviserer prosesser som ellers krever manuelt arbeid. Funksjonaliteten er tilgjengelig fra start, kobles til i ønsket tempo samtidig som det stadig utvikles nye funksjoner.

Kontakt salgsavdelingen for å få en demonstrasjon eller et tilbud.

Er du nysgjerrig på hva Billograms betalingsplattform kan gjøre for deg og kundene dine?