Ressurser

Få tilgang til interessante rapporter, guider og andre nyttige ressurser.

Effektiviseringsguiden – boligalarm

I denne guiden får du som jobber med boligalarm i sikkerhetsbransjen, konkrete tips om hvordan du kan frigjøre interne ressurser og fokusere mer på kjernevirksomhet og vekst. En ekstra bonus er at du vil kunne tilby en bedre digital kundeopplevelse.

Les mer

Effektiviseringsguiden – energi

I denne guiden får du konkrete tips om hvordan energiselskaper kan frigjøre interne ressurser og samtidig gi kundene en bedre totalopplevelse. Vi ser nærmere på hvilke prosesser som ofte kan effektiviseres, og hvilke tiltak som gir størst uttelling.

Les mer

Effektiviseringsguiden – telekommunikasjon

I denne guiden får du konkrete tips om hvordan bredbåndsleverandører og telekomselskaper kan frigjøre interne ressurser og samtidig gi kundene en bedre totalopplevelse. Vi ser nærmere på hvilke prosesser som ofte kan effektiviseres, og hvilke tiltak som gir størst uttelling.

Les mer

Rapporten om gjeldshåndtering

I en undersøkelse fra Novus har kunder svart på hvordan de opplever at betalinger og betalingspåminnelser påvirker forholdet til leverandøren.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Energi

Denne rapporten er basert på en Novus-undersøkelse av energikunder, og den gir et klart innblikk i hvordan de opplever forholdet til energiselskapet.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Telekom

I samarbeid med Novus har svenske telekommunikasjonskunder svart på spørsmål om hvordan de opplever forholdet til operatøren sin. Svarene finner du i denne rapporten, som også inneholder analyser og anbefalinger.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Bredbånd

Hvordan ser bredbåndskundene på kundeforholdet de har til leverandøren sin og den kontakten de har med den? Det er ett av flere store spørsmål som besvares i denne rapporten.