Öka ditt energibolags marginaler med rätt partner för faktura och betalning

I tuffa ekonomiska tider ser fler kunder över sina avtal för att minska löpande kostnader. Hur ska man som energibolag agera för att stärka sin position på marknaden i ett sådant läge, utan att kompromissa med vare sig lönsamhet eller kundnöjdhet? Med rätt partner och plattform för faktura och betalning kan du effektivisera dina interna processer och förbättra dina kundrelationer – utan att dra igång resurskrävande IT-projekt.

Vi har i tidigare inlägg belyst vanliga tidstjuvar bland energibolagens interna processer, liksom hur digitala verktyg kan bidra till både effektivisering och nöjdare kunder. Nu är det dags att prata om konkreta effekter av att välja rätt partner och lösning. En smart plattform för faktura och betalning ger dig en mångsidig verktygslåda för att både effektivisera dina interna processer och öka lojaliteten bland dina kunder. Och du behöver båda delarna för att säkra en god lönsamhet framåt.

Snabb implementering med utgångspunkt i befintliga system

Ett vanligt skäl att undvika en digital uppgradering, även när man inser behovet, är en oro för att det ska innebära ett omfattande och tidskrävande IT-projekt. Med Billogram som partner kan du vara lugn: vår plattform är utformad för att kunna kopplas ihop med din befintliga IT-infrastruktur på ett enkelt och smidigt sätt. Det gör att du och dina medarbetare snabbt kan komma igång med optimerade betalflöden och smidigare kundupplevelser.

5 sätt som Billograms plattform förbättrar din affär på

1. Högre andel automatiska betalningar

Enligt en stor undersökning bland energikunder är de som registrerat sig för automatiska betalsätt, såsom autogiro, betydligt mindre benägna att byta leverantörer än de som betalar manuellt. Med fler automatiska betalningar minskar också din interna administration. Billogram har tagit fram en digital process där dina kunder kan aktivera autogiro på mindre än en minut. Detta har bland annat hjälpt Skånska Energi att öka andelen automatiska betalningar med 58 % på cirka ett och ett halvt år.

2. Effektivare processer genom automatisering

Felaktiga betalningar, orsakade av till exempel en missad siffra i OCR-numret, kräver ofta manuell hantering. Billograms plattform matchar istället rätt betalning och kund med rätt faktura automatiskt utifrån den information som finns, även om någon detalj har blivit fel. Detta sparar tid internt och minskar dessutom andelen påminnelseärenden.

3. Flexibla betalsätt för nöjdare och lojalare kunder

Med Billogram som partner kan du erbjuda ett komplett utbud av betalningsalternativ som hänger med när marknaden utvecklas. På så sätt kan var och en av dina kunder betala på det sätt de föredrar, oavsett om det är via autogiro, sms, email, Swish, interaktiv faktura – eller en traditionell pappersfaktura. Det gör dig till ett mer attraktivt alternativ, inte minst bland yngre kundgrupper som ställer högre krav på smidiga, individanpassade digitala kundupplevelser.

4. Fler möjligheter till delbetalning med interaktiva fakturor

Det är värdefullt att kunna låta dina kunder betala sina fakturor i flera steg – speciellt i tuffa ekonomiska tider. Eftersom en interaktiv faktura uppdateras i realtid har både din kund och dina interna team alltid full koll på hur mycket som betalats hittills och vad som återstår. Kunden kan också kommunicera med din kundtjänst genom meddelanden direkt på fakturan. All historik sparas så att det går enkelt att följa vad som gjorts och när, till exempel om fakturabeloppet eller förfallodatumet ändras. Detta innebär också färre samtal med följdfrågor till kundtjänst.

5. Minskat tryck på kundtjänst genom proaktiv kommunikation

De stigande elpriserna leder till ökat tryck på energibolagens kundtjänst, särskilt i samband med att fakturorna skickas ut. Du har säkert märkt samma effekt i ditt företag. Telge Energi uppger att de vissa månader har fått uppemot tre gånger så många samtal som normalt. En av flera proaktiva åtgärder som företaget vidtagit för att minska trycket framåt är att använda Billograms interaktiva fakturor som kommunikationskanal i större utsträckning, till exempel genom en klickbar bannermodul. Här kan bolaget hänvisa kunderna till relevant information om priser och hur de själva kan påverka sina kostnader, vilket minskar behovet att kontakta kundtjänst.

Vill du veta hur Billograms plattform kan förbättra interna processer och stärka kundupplevelsen för ditt företag? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!