Fleksibel betaling er veien videre for telekombransjen

Hvordan kan du som telekomoperatør opprettholde lønnsomheten når kundene er mer prisbevisste, samtidig som din egen virksomhet påvirkes av de økte strømprisene? Det er på høy tid å styrke forholdet til dine eksisterende kunder. Tilby attraktive løsninger og fleksible betalingsmåter der kundene kan velge mellom samlefaktura og direktekjøp – eller en kombinasjon av begge.

Det er ingen tvil om at det er mer kostnadseffektivt å beholde eksisterende kunder enn å jage etter nye, ikke minst i økonomiske nedgangstider. Akkurat nå gjør du derfor klokt i å satse på tilleggstjenester og en god totalopplevelse, slik at de kundene som allerede har valgt deg én gang, gjør det igjen.

Kostnadskontroll og hverdagsluksus i lavkonjunktur

Åpenhet er et viktig stikkord for å gi forbrukerne mer kontroll over kostnadene. Lavkonjunktur fører ofte til at forbrukerne nedprioriterer dyre innkjøp, mens salget av billigere luksusartikler øker. For deg som telekomleverandør kan det bety at kundene dine unner seg en nyere mobiltelefon eller en ekstra strømmetjeneste til tross for et stramt budsjett. Sammenlignet med f.eks. en feriereise er det en rimelig måte å forgylle hverdagen på.

Det kan derfor være en lønnsom strategi å utvide tjenestetilbudet for å øke mersalget. Men hvordan kan betalingen bli enkel og oversiktlig for kundene når du tilbyr både faste kostnader og engangskjøp? Under forklarer vi fordeler og ulemper med forskjellige opplegg. Det finnes aldri noen universalløsning som passer for alle. Det beste du kan gjøre, er å tilby kundene dine størst mulig fleksibilitet og valgfrihet, også når det gjelder betaling.

Samle alt på én faktura

Mange kunder kan oppleve det som uoversiktlig å få flere fakturaer fra samme leverandør, selv om fakturaene gjelder forskjellige tjenester (bredbånd, mobiltelefoni, strømming osv.). Å samle alt på én faktura kan imidlertid være lettere sagt enn gjort. I mange større telekomselskaper håndteres nemlig de ulike tjenestene i separate avdelinger. Uten en god betalingsløsning kan det være vanskelig å identifisere kundene med ett og samme kundenummer for å knytte sammen betalingsflyten på en enkel måte.

Samtidig er det ikke sikkert at én samlefaktura er den beste løsningen for alle kunder. Som vi har forklart i artikkelen om hvordan et større utvalg av telekomtjenester påvirker kundeopplevelsen, kan kundene reagere negativt på det de oppfatter som et høyt totalbeløp, særlig i en tid hvor mange er mer prissensitive enn før.

Her er det viktig å velge en fakturaløsning som gjør det mulig å tilpasse de ulike fakturapostene til kundenes unike behov og ønsker. Ved hjelp av proaktiv kommunikasjon og kontakt med kundeservice direkte via fakturaen kan du også forebygge og fange opp eventuelle bekymringer hos kunder i en tidlig fase.

Belast engangskjøp direkte ved bestilling

For å gjøre det lettere for kundene å skille mellom faste abonnementskostnader og engangskjøp kan du tilby dem å betale for ekstra mobildata eller strømmetjenester på bestillingstidspunktet. Her tenker nok mange i første rekke på kortbetaling, som riktignok er både enkelt og praktisk for kundene. Men for deg som leverandør medfører hver kortbetaling et gebyr. Med en stor kundebase utgjør dette en betydelig kostnad hvert år.

Her kan det være fornuftig å se på andre alternativer som ikke medfører ekstra gebyrer. Du kan f.eks. la kundene registrere kontoopplysningene sine og godkjenne kontotrekk på samme måte som med AvtaleGiro.

Utnytt din mest effektive kanal for mersalg

Men la oss spole litt tilbake. Før det i det hele tatt er noen ekstrakjøp å ta betalt for, må du jo informere kundene dine om at tjenestene finnes og er verdt å bestille. Hvilke kommunikasjonskanaler bruker du til dette i dag? Og hvor effektive er de? Altfor få telekomselskaper utnytter fullt ut potensialet som ligger i den kanalen hvor de allerede når frem til kundene sine, nemlig fakturaen.

Vil du vite mer om hvordan fakturaen kan bli din viktigste kanal for mersalg også når du utvider telekomtilbudet? Da bør du lese artikkelen om betalingsplattformen som sikrer kundeopplevelsen. Kontakt oss!