Engagera där ni får
kundens uppmärksamhet

Betaltillfället som en upplevelse

Det finns all anledning att engagera kunder vid betalningen. För dessa finns nämligen inget mer naturligt tillfälle att utvärdera sin leverantör än när pengarna ska dras.

83%

av kunderna säger att fakturan är den enda kontakt de har med sin leverantör

50%

av kunderna utvärderar aktivt sitt avtal när fakturan ska betalas

80%

av kunderna tar gärna emot erbjudanden om nya avtal som passar dem bättre via fakturan

67%

säger att en krånglig faktura kan göra att de blir mer negativt inställda till sin leverantör

Källa: Novus

Ta vara på tillfället

Betalningen är ett av få tillfällen då kundens uppmärksamhet garanterat och återkommande riktas mot företaget. Enligt en Novusundersökning upplever sig till exempel 83% av energikunderna ha betalningen som enda kontakt med sin leverantör.

Fler kundinsikter

Vänd negativt till positivt

Med Billogram minimeras risken för misstag och missförstånd för den som betalar. Samtidigt blir det enkelt att som leverantör omvandla betaltillfället till en positiv kundupplevelse, genom värdeskapande kommunikation som engagerar.

Engagerande dialog

Billograms interaktiva format öppnar upp en ny kanal för direktkommunikation. Varje faktura kommer med en meddelandefunktion där ett eller flera förifyllda meddelanden kan adderas av utställaren. Mottagaren svarar direkt på dessa och kan även ta upp egna frågor eller oklarheter.

Tydlighet och transparens

I fakturans meddelandefunktion redovisas alla händelser rörande betalningen och dessa uppdateras i realtid. Därmed ser både kund och kundtjänst när en faktura har öppnats, vad som ska betalas, samt om och när detta skett. Här syns ändringar som gjorts, men också eventuella utskick av påminnelser och inkasso.

Engagerande upplysningar

Att bygga en mer långsiktig relation kräver intresseväckande och personlig kommunikation, som uppmärksammas av kunden. Av den anledningen kommer varje Billogramfaktura med möjligheten att addera engagerande budskap direkt under fakturaspecifikationen.

Fånga uppmärksamheten

Ytan där budskap presenteras aktiveras eller tas bort på begäran av utställaren. Här kan två budskap presenteras samtidigt vid varje betaltillfälle. Dessa kan länka till externa sidor som Mina Sidor, alternativt öppna ett nytt fönster där kunden agerar direkt på innehållet med några knapptryck.

Obegränsade möjligheter

Denna yta kommer med oändligt potential som endast begränsas av utställarens engagemang och fantasi. Här presenteras med fördel intresseväckande information, personliga erbjudanden, uppdateringar i tjänsten och regelbundna kundundersökningar. Fördelen är att kundens uppmärksamhet är nästintill garanterad och tillgänglig utan extra kostnad.

Relationsbyggande betalresor

Med engagemangsytan öppnas nya möjligheter för utställaren att kommunicera till sina kunder, men det är bara början. Genom att se varje återkommande betalning som en del av
en pågående kundresa, samt anpassa kommunikationen därefter, skapas istället en betalresa som stärker bandet mellan kund och företag.

Robin

Ny kund

Alex

Kund i 1 år

Kim

Trogen kund
September

Första betalningen hälsar kunden välkommen och bjuder på information kring hur bästa möjliga Wi-Fi uppnås med nya routern.

Oktober

Ett planerat underhållsarbete annonseras ut till kunden i det påverkade området, via engagemangsytan.

November

Saknas relevant information att kommunicera, visas inget erbjudande och betalningen görs så enkel som möjlig.

September

En NPS-undersökning delas via engagemangsytan, för att mäta hur nöjd kunden är med företagets produkt/tjänst.

Oktober

Ett bra NPS-betyg öppnar för att leverantören kan erbjuda mer i form av ytterligare tjänster till ett förmånligt pris.

November

Betalningen missas för första gången och kunden får därför en mjuk påminnelse utan någon extra avgift.

September

Leverantören delar sin senaste kampanj på fakturan eftersom den får störst naturlig spridning av företagets egna kanaler.

Oktober

Kunden delges information kring sitt data-användande och presenteras möjligheten att upp- eller nedgradera sitt abonnemang.

November

Supporten följer upp erbjudandet och gör samtidigt en NPS-undersökning kring ärendehanteringen.

Nyckeln är data

Ju mer data som finns om varje specifik kund och med det möjligheten att segmentera olika kundgrupper, desto mer effektfull och personlig blir varje betalresa. Billogram vidareutvecklar idag verktyg som gör det enkelt för er att segmentera och automatisera denna typ av relevanta betalresor direkt via tjänsten.

Kontakta vårt säljteam för en demo eller offert.

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina kunder?

Kontakta sälj