Lojale kunder i nedgangstider? På tide å digitalisere betalingsopplevelsen!

I nedgangstider er forbrukerne mer tilbøyelige til å bytte leverandør for å spare penger. Hvordan kan bedriften din via digitaliserte faktura- og betalingsprosesser tilby en bedre kundeopplevelse og samtidig kutte administrasjon for å slippe å øke prisene? Her er noen tips til hvordan du kan beholde kunder i nedgangstider.

I dag er det sterkt press på husholdningenes økonomi fra flere kanter. Utgiftene til bolig, strøm og matvarer har økt kraftig og dessverre ser det ikke ut til å være lysere tider i sikte – lavkonjunkturen vil trolig vare i flere år. Ikke overraskende er forbrukerne nå mer opptatt av de faste utgiftene sine, og stadig flere bytter leverandør.

Dette stiller leverandører av løpende tjenester (strøm, forsikring, telefoni, bredbånd, boligalarm, parkering osv.) overfor nye utfordringer som krever nye strategier. Hva skal du som tjenesteleverandør gjøre for å bli den kundene bytter til, ikke fra, i nedgangstider?

Senk kostnadene gjennom effektivisering

Det er ikke bare husholdningene som sliter med økte låne- og energikostnader, men også næringslivet. Å kompensere for økte utgifter ved å øke prisene kan imidlertid føre til en massiv kundeflukt. Og når kundene først har sagt opp avtalen eller abonnementet, er det vanskelig å få dem tilbake.

En mye smartere løsning er å se på hvor det er mulig å effektivisere i bedriftens interne administrasjon. Hvordan håndterer dere fakturering og betaling i dag? Å ta betalt koster mer enn du tror og mange bedrifter sliter med tidkrevende manuelle prosesser, komplisert IT-infrastruktur og altfor mange leverandører. Ved hjelp av automatisering og digitalisering kan bedriften din frigjøre ressurser som heller kan brukes på å forbedre kundebehandlingen. Det gir i sin tur mer fornøyde og lojale kunder. En klassisk vinn-vinn-situasjon, med andre ord!

Vanlige tidstyver ved fakturering og betaling:

 • Håndtere feilbetalinger
 • Aktivere automatiske betalingsmåter
 • Svare på de samme fakturaspørsmålene fra kunder

Slik kan du effektivisere med smart digitalisering:

 • Automatisk matching av kunde og faktura
 • Enklere overgang til digitale og/eller automatiske betalingsmåter
 • Interaktiv, digital faktura med integrert meldingsfunksjon direkte til kundeservice
 • Maskinlæring for å svare på rutinespørsmål

Forbedre kundeopplevelsen for å øke lojaliteten

Det er viktig å tilby konkurransedyktige priser, men penger er ikke alt – ikke engang i nedgangstider. Kundenes totalopplevelse av deg som leverandør påvirkes også av tilgjengelighet, servicenivå, fleksibilitet og hvor enkelt det er å bruke produktene eller tjenestene dine.

Atter en gang er betaling et viktig område å prioritere. Når det gjelder løpende tjenester, er nemlig betalingsmomentet den viktigste kontaktflaten mot kundene dine. Fakturaen (eller andre betalingsmåter) blir dermed en avgjørende del av kundeopplevelsen og samtidig den kommunikasjonskanalen med størst potensial til å nå frem.

Slik kan en digitalisert betalingsprosess forbedre kundeopplevelsen:

 • Raske svar på fakturaspørsmål uten å måtte vente i telefonkø eller gjenta hva saken gjelder for stadig nye personer.
 • Proaktiv kommunikasjon om hva som påvirker kostnadene, og hvordan kundene selv kan redusere dem.
 • «Myke» påminnelser (uten gebyr) på forfallsdatoen for å unngå forsinket betaling.
 • Attraktive og personlig tilpassede tilbud, f.eks. rabatt hvis kunden samler flere tjenester på ett sted eller godtar lengre bindingstid.
 • Mulighet for delbetaling eller utsatt forfallsdato.

Vil du vite mer om hva du som leverandør kan gjøre for å motvirke tap av kunder i økonomiske nedgangstider? Kontakt oss, så forteller vi mer!