Styrk kundeforholdet og øk salget — slik fungerer fremtidens kundekommunikasjon via fakturaen

Hvordan når du best ut til kundene dine når det blir stadig flere kommunikasjonskanaler og forventningene deres stiger? Mange bedrifter er ikke klar over at fakturaen er en glimrende mulighet til å kommunisere direkte med kundene. Brukt på riktig måte kan den nemlig bli en kanal som ikke bare styrker forholdet til eksisterende kunder, men også bidrar til effektivt mersalg. Her er grunnene til at fakturaen er fremtidens kommunikasjonskanal.

For bedrifter som sender ut faktura regelmessig, f.eks. energi-, telekommunikasjons- og bredbåndsleverandører, er fakturaen ofte den primære kontakten med kunden. Ifølge mange kunder er fakturaen faktisk den eneste kontakten de har med leverandøren.

Fakturaen er dessuten en unik kanal fordi den fanger kundens fulle oppmerksomhet i minst et par minutter – noe som er gull verdt i dagens digitale landskap der oppmerksomhetsspennet er begrenset og vi raskt blar forbi det som ikke interesserer oss. For bedrifter som våger å tenke nytt er dette en gyllen anledning til å bruke fakturaen som en effektiv kanal for målrettet kommunikasjon og mersalg, ikke bare som en finansiell transaksjon.

Personlige tilbud på fakturaen

I dag finnes det løsninger for bedrifter som ønsker å bruke fakturaen som kommunikasjonskanal for å styrke forholdet til kundene sine. I Billogram tilbyr vi f.eks. et interaktivt fakturaformat, der kundene kan kommunisere med kundeservice direkte via fakturaen og beløpet oppdateres i sanntid når de betaler.

Billograms fakturavisning inneholder en såkalt bannermodul, der fakturautstederen kan velge hvilken informasjon som skal deles med mottakeren. Her er det et stort potensial for kryss- og mersalg, samt muligheter til å kommunisere aktuell informasjon til hele eller deler av kundemassen. Energileverandører kan f.eks. bruke plassen til å informere om årsaken til en uvanlig høy faktura, og de kan segmentere kundegruppen så informasjonen bare gis til berørte kunder. Plassen kan også brukes til å sende ut personlig tilpassede tilbud, f.eks. fornyelse av abonnement til kunder med bindingstid som snart utløper.

Forbedret interaktivitet og smartere interaksjon med kundeservice

Hvis disse funksjonene allerede finnes, hvilke muligheter har så fakturaen som fremtidens kommunikasjonskanal?

Jens Ganslandt, Chief Product Officer i Billogram, forklarer:

– Fakturaen vil bli mye mer interaktiv fremover. Akkurat nå jobber vi med å forbedre kundeservice via maskinlæring, slik at kundene kan få hjelp umiddelbart via en smart meldingsfunksjon som svarer automatisk på mange vanlige spørsmål. Det gir færre henvendelser til kundeservice, samtidig som fakturamottakeren får en mye bedre kundeopplevelse. Vi vil også kunne bruke maskinlæring til å kommunisere løsninger på kundesaker direkte på fakturaen. Hvis en kunde av en eller annen grunn ikke får koblet seg til avtalegiro, kan vi forklare hva problemet skyldes ved hjelp av automatiske meldingsfunksjoner og kommunisere direkte med kunden på en helt ny måte.

Maskinlæring for mer tilpasset kommunikasjon

Fremtiden har mer å by på, særlig når det gjelder kundetilpasset kommunikasjon. Jens forklarer:

– Fremover blir det viktig for oss å bruke data enda mer effektivt for å nå ut til kundene med mer treffsikker kommunikasjon. Kanskje vet vi at solceller er den beste løsningen for en kunde, eller at vedkommende vil spare penger hver måned ved å velge parkeringsabonnement i stedet for å betale for hver enkelt parkering separat. Klarer vi å kommunisere dette skaper vi en attraktiv merverdi for kunden. På den måten kan bedrifter jobbe med personlig tilpasset kommunikasjon og markedsføring som både de selv og kundene drar nytte av.

Sterkere kundeforhold via fakturaen

Et viktig formål med å bruke fakturaen som kommunikasjonskanal er derfor å sørge for at dine eksisterende kunder er fornøyde, både nå og i fremtiden. Når du vurderer kundenes nåværende tjenester fortløpende ved hjelp av data og tilbyr dem produkter og løsninger som er bedre tilpasset behovene deres, øker du sjansen for at de føler seg sett og verdsatt. På den måten kan du styrke bedriftens merkevare, øke lojaliteten og redusere risikoen for frafall. Jens oppsummerer det slik:

– Vi vet at mange kunder, faktisk nesten halvparten, aktivt vurderer leverandøren når de mottar fakturaen. Da er det klart at fakturaen blir en viktig kanal for å kommunisere verdien av tjenestene dine. I fremtiden vil vi kunne optimalisere budskap og målgruppe på en enda bedre måte. Det er dessuten kostnadseffektivt for fakturautstederen! I stedet for å spre budskapet via Google vet du nøyaktig hvilke kunder du sender det til, og i hvilken kontekst de mottar det. Det er ganske enkelt en smart måte å drive markedsføring på – helt digitalt og moderne – via en kanal som garantert har kundenes fulle oppmerksomhet.

Vil du vite mer om hvordan Billogram kan hjelpe deg med å styrke kundeforholdet og oppnå effektivt mersalg? Kontakt oss, så forteller vi mer!