Kundinsikter om elmarknaden i Sverige och Norge

Är ditt elbolag verksamt i Sverige eller Norge – eller både och? Ta del av insikter som hjälper dig fatta smartare beslut och ta andelar på den nordiska elmarknaden. Med ett erbjudande och en kundupplevelse som överträffar konkurrenternas kan du även förebygga churn genom att stärka relationen till de kunder du redan har.

Vi på Billogram har låtit Novus undersöka hur norska och svenska konsumenters lojalitet till sina leverantörer av “tysta” produkter påverkas av det tuffa konjunkturläget. Resultatet visar på gemensamma mönster, men också skillnader, i kundernas inställning och relation till sina elbolag. I den här artikeln delar vi med oss av insikter från våra undersökningar, tillsammans med data från Utility Cloud – ett norskt företag som hjälper energibolag att jobba smartare genom automatisering.

För fler insikter om hur lågkonjunkturen påverkar kundrörligheten, ladda gärna ner vår svenska lojalitetsrapport eller den norska rapporten Kundelojalitet i utfordrende tider.

Mer än varannan norsk elkund har avtal med spotpris

Data från Utility Cloud visar att hela 54 % av de norska energikunderna, men bara 4 % av de svenska, har elavtal med spotpris (alltså att priset är direkt knutet till elbolagens inköpspriser). Detta torde göra de norska konsumenterna mer känsliga än de svenska för snabba svängningar i elpriserna.

1 av 5 använder pengar avsedda för annat till elräkningen

Den senaste tidens stigande elpriser påverkar kundernas privatekonomi i båda länderna, men något mer i Norge. I våra undersökningar uppger 21 % av de norska kunderna, och 18 % av de svenska, att de har behövt ta av pengar avsedda för annat för att betala sina elräkningar.

Det här märks också i kundernas svar på frågan om vilka tjänsteleverantörer – el, bredband, mobiltelefoni eller försäkring – man är mest villig att byta ut för att sänka sina kostnader. Elbolagen placerar sig tydligt i topp i båda länderna.

Tips: Läs intervjun med Telge Energis vd om hur bolaget bemöter kundernas oro för stigande priser genom proaktiv kommunikation.

Hur många byter elbolag – och varför?

Överlag är de norska elkunderna mer rörliga än de svenska. Den årliga bytesfrekvensen är 22 % i Norge och 15 % i Sverige, enligt Utility Cloud. Önskan att spara pengar driver 56 % av bytena i Norge och 31 % i Sverige, där det istället är vanligare att byta leverantör för att ens befintliga elavtal går ut.

Hur kan du ta digitaliseringen till hjälp för att stärka relationerna till dina kunder i ekonomiskt tuffa tider? Läs artikeln med fyra konkreta tips.

Elkunderna anser inte att lojalitet lönar sig

Bara omkring var femte kund i de båda länderna ser ett värde i att vara lojal mot sitt elbolag, enligt våra undersökningar. Resultatet är ungefär i linje med bredbandsbolagen, men sämre än för försäkringsbolag och mobiloperatörer.

Upplever du ett värde i att vara en lojal kund till ditt elbolag?

Kunderna upplever att elbolagen skor sig under krisen

Undersökningarna tyder också på att kundernas förtroende för elbolagen är lågt. 54 % av de svenska och 42 % av de norska konsumenterna upplever att elbolagen utnyttjar det försämrade ekonomiska läget för att höja priserna. Det är betydligt fler än motsvarande andel för leverantörer inom bredband, försäkring och mobiltelefoni.

De norska kunderna har goda skäl att ifrågasätta elbolagens transparens när det kommer till prissättning. Läs mer om varför i vår artikel med lärdomar från den norska elmarknaden.

Hur kan du använda dessa lärdomar framåt?

Ett medskick till dig som elleverantör är att priset visserligen är viktigt för kunderna, men att det även finns annat att konkurrera med. Till exempel att erbjuda dina kunder transparens kring prissättningen, flexibilitet i betalningsmöjligheterna och belöning för deras lojalitet.

I takt med den ökade elektrifieringen i samhället – med allt från elbilar till solceller för konsumentproducerad el – ökar också efterfrågan på smidiga digitala upplevelser. Kunderna vill få större kontroll på sin elförbrukning och sina kostnader. Som elleverantör behöver du investera i systemstöd som möjliggör detta.

För att ditt företag ska kunna prioritera satsningar som får er kundupplevelse att sticka ut mot konkurrenterna behöver ni effektivisera resurskrävande processer. Ett inspirerande exempel på detta är Telge Energi, som minskade andelen pappersfakturor och fördubblade antalet Swishbetalningar med en riktad digital kampanj. Läs mer om hur de lyckades i artikeln Ny betalpartner blev lönsam investering för Telge Energi.