Kundelojalitet i utfordrende tider

Du får svar på:

  • Hvilke lojalitetsfremmende tiltak setter kundene mest pris på

  • Hvis kundene tror det lønner seg å være lojal

  • Hvor mange av kundene har økt vilje til å bytte leverandør på grunn av den økonomiske situasjonen