4 tips: så kan en digital fakturaplattform hjälpa energibolag att ta täten i krävande tider

Många energibolag står fortsatt inför tuffa tider, men det betyder inte att det är rätt tid att bromsa det pågående digitaliseringsarbetet. Genom att utnyttja digitaliseringens alla möjligheter kan energibolag tvärtom uppnå viktiga fördelar. Men vad ska man satsa på för att snabbast se effekt? Här delar vi fyra smarta funktioner hos moderna betalplattformar som hjälper dig att ligga ett steg före konkurrenterna genom lågkonjunkturen.

Energibranschen har det senaste året stått inför utmaningar av sällan skådat slag och de negativa tidningsrubrikerna har avlöst varandra. Och det råder inga tvivel om att hela organisationen hos många elbolag påverkats. Mycket av det dagliga arbetet har handlat om att släcka bränder, och därför är det inte konstigt att andra uppgifter och projekt har satts åt sidan.

Men nu är inte läge att dra i nödbromsen när det kommer till digitaliseringsarbetet. Tvärtom är det just nu som du kan springa ifrån konkurrenterna genom att implementera smarta lösningar som genererar mycket värde, både på kort och lång sikt. Att till exempel implementera en modern plattform för faktura och betalningar är en förhållandevis enkel åtgärd som kan ge stora konkurrensmässiga fördelar.

4 sätt som en smart betalplattform hjälper dig att öka kundlojaliteten – och lönsamheten – på

1. Dra fördel av användardata

En digital betalplattform kan generera mycket användardata och ge dig bättre insikt i kundernas betalningsbeteende. Genom dessa data kan du identifiera trender och mönster som sedan kan hjälpa dig att anpassa ditt energibolags betalprocesser för att möta kundernas behov bättre. Har ni kanske många kunder som missar sista betaldatum och vad beror det i så fall på? Den typen av insikter kan, om de används på rätt sätt, hjälpa er att se till att färre kunder hamnar i olika kravkedjor. Med rätt lösning för faktura och betalning kan du till exempel skicka ut en vänlig påminnelse – som inte medför någon kostnad – till de kunder som ännu inte betalat på fakturans förfallodag, vilket gör att betydligt fler kommer ihåg att betala i tid. Det minskar i sin tur inte bara risken för churn utan gör det också lättare att prognostisera kassaflödet.

2. Bygg starkare kundrelationer

Skapa en mer personlig och engagerande kundupplevelse genom att dra nytta av alla funktioner i en digital betallösning. Vissa moderna plattformar erbjuder möjligheten att kommunicera med kunderna direkt på fakturan – och på så sätt bygga starkare relationer med dem. Kunden kan ställa frågor om fakturan och få svar direkt i samma vy som den kundtjänst har tillgång till, vilket minimerar risken för missförstånd. Fakturan uppdateras i realtid om till exempel beloppet eller förfallodatum ändras. En särskild yta kan dessutom användas för att dela proaktiv information där kunden kan få svar på vanliga frågor, vilket i många fall leder till en minskad mängd kundtjänstärenden. En smidig betalupplevelse kan i sin tur kan leda till ökad lojalitet och minskad kundomsättning, vilket på sikt innebär bättre lönsamhet.

3. Automatisera bort administrativa uppgifter

Med en digitaliserad faktureringsprocess kan många administrativa uppgifter automatiseras bort. Automatisk matchning av faktura och kund, även om till exempel en siffra i OCR-numret fallit bort, sparar in mycket intern tid som annars hade gått åt manuell hantering. Moderna betalplattformar kan också låta kunden aktivera autogiro på egen hand med ett enda klick direkt på fakturan – något som annars hade kostat ditt företag flera hundra kronor per registrering i rena administrationskostnader. Dessutom har en stor Novus-undersökning visat att kundtappet är dubbelt så stort bland de som betalar manuellt i förhållande till de som använder ett automatiskt betalalternativ.

4. Lyft ert hållbarhetsarbete

En undersökning från 2022 visade att nästan hälften av svenskarna kunde tänka sig att byta till ett mindre hållbart energialternativ om det innebar att deras egen månadskostnad för el skulle bli lägre. Det betyder dock inte att svenskarna slutat bry sig om klimatet. För många är frågan fortfarande en viktig prioritet, och här finns möjligheter för elbolag att sticka ut i positiv bemärkelse.

En smart betalplattform bidrar till exempel till ett minskat klimatavtryck i och med att mängden pappersfakturor minskar. 7H Kraft lyckades på bara tre månader konvertera hela 47 % av sina kunder till digitala fakturor när de bytte plattform för faktura och betalningar. Smarta, interaktiva fakturor kan dessutom användas för att lyfta fram vilka åtgärder man vidtagit i sitt hållbarhetsarbete eller nå ut med annan viktig information. Dra nytta av det genom att till exempel dela artiklar om vikten av att använda förnybara energikällor, förklara skillnaden mellan olika begrepp kopplade till elens ursprung eller uppmana kunderna att ladda ner ditt elbolags app för att följa elens miljöpåverkan timme för timme.

Så blir utmaningar till möjligheter

Energibranschen står med största sannolikhet även fortsatt inför många utmaningar, men många av dessa kan vändas till möjligheter genom att dra maximal nytta av de funktioner som en smart betalplattform, till exempel Billogram, erbjuder.

Genom att vara proaktiva och tydliga i sin kommunikation, erbjuda smidigare kundupplevelser och inte bromsa sitt digitaliseringsarbete, kan energibolag bygga upp förtroende, minska kundtapp och på sikt öka lönsamheten. Läs gärna mer om resultaten som andra energibolag har fått genom bytet till Billograms plattform för faktura och betalning i våra kundcase om Fyrfasen och Skånska Energi & Billinge Energi.