Ny betalpartner blev lönsam investering för Telge Energi

Telge Energi ville modernisera kundupplevelsen, erbjuda fler alternativ för betalning och minska den interna administrationen kring fakturahanteringen. Efter två år med Billograms betalplattform är det tydligt att man har lyckats. Nu blickar energibolaget framåt mot nya mål i ett utvecklande och lönsamt partnerskap.

Telge Energi grundades 1994 som ett kommunägt energibolag med bas i Södertälje. Idag säljer bolaget uteslutande förnybar el från sol, vind och vatten till sina omkring 150 000 kunder över hela Sverige. Telge Energis ambition är att ligga i framkant i branschen inom hållbarhet, kundvård och innovation.

Att Telge Energi valde just Billogram som sin betal- och fakturalösning berodde både på de funktioner som redan fanns i plattformen och på den potential man såg framåt:

Vi gillade upplägget där båda parter, våra kunder och medarbetare, får en gemensam och realtidsuppdaterad bild av betalstatusen. Det var också viktigt för oss att välja en lösning som fortsätter utvecklas, så att vi inte blir fastlåsta vid något som snart blir utdaterat, förklarar Anna Blom, chef för produkt- och affärsutveckling på Telge Energi.

Fler betalar via Swish – och färre för sent

Cirka två år efter att Telge Energi implementerade Billogram – vilka resultat har man sett av samarbetet? Anna Blom lyfter fram positiva förändringar i kundernas betalningsbeteende som gynnat företagets kassaflöde:

Vi ser tydligt att fler kunder betalar tidigare, framför allt via Swish, som har blivit ett väldigt populärt alternativ. Dessutom har andelen försenade betalningar minskat avsevärt, mycket tack vare funktionen med mjuka påminnelser.

Mjuka påminnelser – även kallade soft reminders eller förfallopåminnelser – innebär att kunder som ännu inte betalat sin faktura samma dag som den förfaller får en vänlig påminnelse via mejl så att de inte missar att betala i tid.

Tre mätbara effekter av Telge Energis samarbete med Billogram:

  • 30% ökning av autogirobetalningar under de första 18 månaderna
  • 136% ökning av digitala fakturor (via email) under de första 18 månaderna
  • 100% ökning av antalet Swishbetalningar de senaste 12 månaderna

Riktad satsning fick 75 procent att välja bort pappersfakturan

Att minska andelen pappersfakturor är en viktig KPI för bolag i alla branscher, enligt Jenny Treffner på Billogram. Brevfakturor slukar stora resurser och hanteringen kommer knappast bli varken smidigare eller billigare framöver, konstaterar hon.

För att få fler av Telge Energis kunder att välja bort pappersfakturan genomförde bolaget en riktad insats tillsammans med Billogram med start hösten 2022. Under en period på ungefär fyra månader fick en avgränsad grupp elkunder, där man hade tillgång till e-postadressen sedan tidigare, ett mejl i samband med månadsfaktureringen. I mejlet fanns en länk som kunden kunde klicka på för att gå över till en helt digital faktura. De kunder som inte hade klickat på länken inom 48 timmar fick automatiskt ett brev med liknande information.

Medan insatsen pågick upprepades proceduren vid varje faktureringstillfälle för de kunder som ännu inte tagit steget. När satsningen gick i mål hade hela 75% av de cirka 25 000 kunder som ingick gått över till digital faktura.

Anna Blom på Telge Energi är märkbart nöjd med resultatet:

Satsningen gav en imponerande ökning av andelen digitala fakturor, vilket innebär stora kostnadsbesparingar för oss, men framför allt att vi och slutkunderna får ut det fulla värdet av Billogram.

Ett skäl till att satsningen föll så väl ut är att man valde ut rätt kundgrupp, menar Jenny Treffner på Billogram:

Telge Energi gjorde ett viktigt förarbete där de sållade bort kunder där de inte såg förutsättningar att lyckas, som segment där många föredrar pappersfakturor. Där skulle påtryckningar mot digitalisering istället kunna leda till fler samtal till kundtjänst, som redan hade en förhöjd belastning på grund av de höga elpriserna.

Ett partnerskap som fortsätter utvecklas

Vilka planer har Telge Energi för sitt samarbete med Billogram framöver?

Vi vill fortsätta jobba med effektivisering och personaliserade kundresor, men även fokusera mer på vårt viktiga B2B-segment. Billograms specialister är bra på att lyssna in våra behov och har redan tagit fram lösningar som har hjälpt oss att sänka våra kostnader och förenkla för våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla partnerskapet och ta oss an framtida utmaningar tillsammans, avslutar Anna Blom.


Är du nyfiken på hur Billogram har hjälpt andra energibolag att uppnå imponerande resultat genom digitaliserad fakturahantering? Missa inte intervjuerna med Upplands Energi och 7H Kraft. Och om du vill veta vad vi kan göra för just ditt företag – tveka inte att kontakta oss redan idag.