Lojalitetsrapporten

Den här rapporten bygger på en Novus-undersökning om hur lågkonjunkturen påverkar svenska konsumenters lojalitet till sina leverantörer inom el, försäkring, bredband och mobiltelefoni. Rapporten redovisar undersökningsresultaten tillsammans med en summerande analys.

Du får svar på:

  • Vilka lojalitetsfrämjande åtgärder kunderna värderar högst

  • Hur många av kunderna som har en ökad vilja att byta leverantör på grund av lågkonjunkturen

  • Hur det ekonomiska läget påverkar kundernas hållbarhetsprioriteringar

Kontakta vårt säljteam för en demo eller offert.

Nyfiken på vad Billograms fakturalösning kan göra för dig och dina kunder?