Krisen avslöjar behovet av digital motståndskraft

Pandemin härjar världen över och förutom det tragiska mänskliga lidandet, innebär krisen en extrem påfrestning för stora delar av näringslivet. De ekonomiska konsekvenserna är överväldigande och vi är på väg in i en lågkonjunktur där alla företag och organisationer på extremt kort tid tvingats anpassa sin verksamhet för att minimera risker. Allt fokus riktas inåt för att förhindra eller lindra ekonomiskt lidande.

Normalt kan förändringens vindar kännas som en ljummen bris av nyordning - hanterbar och lagom utmanande. När vi nu plötsligt befinner oss i en okontrollerbar orkan med oanad styrka, som ingen prognosmakare i världen vet när den ska vara över, lurar paniken runt hörnet. Nu krävs extraordinära förändringsinsatser inom hela näringslivet, på alla nivåer och besluten måste omvandlas från ord till handling på nolltid.

Kristider accelererar förändringstakten

Förmågan att accelerera upp tempot i de omställningar som krävs, blir avgörande för överlevnad. De som förutom en snabb anpassning till situationen, också har förmågan att se och agera på möjligheterna krisen skapar, går starkare ur den. Det finns goda skäl att tro att många organisationer kan lyckas med att snabbt anpassa sig och samtidigt lyckas förnya sig mitt i stormens öga.

Det offentliga Sverige har visat vägen. På extrem-kort tid har nya lagar vunnit laga kraft, antalet sjukvårdsplatser har mångdubblats och skolor har visat det faktiskt går att bedriva digital undervisning på distans. Våra myndigheter, staten och kommuner där beslutsprocesser allt som oftast räknas i år, visar sig nu kapabla till stordåd på bara några veckor. Det finns en inneboende kraft hos människor som gör att vi tillsammans klarar av både anpassa oss och hitta nya lösningar på gamla problem när det väl gäller.

Nöden är uppfinningarnas moder

Givetvis har innovation och kreativitet alltid varit högt aktade förmågor, den stora skillnaden nu är att kraften behöver omdirigeras till att skydda det viktigaste tillgångarna ett företag har - kunder och intäkter. Och föga oväntat, det måste göras omgående med korta beslutsprocesser och nästintill obefintliga ledtider.

Det är här vinnarna ser möjligheter och agerar, förlorarna ser hot som förlamar. Historien visar att företag som snabbt anpassat sig och innoverat sig ur kriser, är de som inte bara klarar krisen bäst, utan även blir de som vinner marknadsandelar när stormen är över och vi återgår till det nya normala.

Digitalisering på sterioder

Ny teknik driver på innovationstakten och vi människor är snabba på att anamma den, nya förväntningar skapas som i sin tur eldar på innovationskrafterna, cirkeln är sluten. Det är så vi har tagit oss genom historiens ekonomiska omvälvningar och det är så vi kommer ta oss igenom även denna kris. Vissa kommer klarar det bättre, andra betydligt sämre.

De bolag/organisationer som har en väl utvecklad och för verksamheten anpassad digitaliseringsgrad, besitter förmågan att på kort tid ställa om och fortsätta vara relevanta. Digitalisering finns i deras DNA och de är mer resistenta mot all förändring än alla andra. De har utvecklat en digital motståndskraft.

Den motståndskraften gör dem inte bara mindre sårbara. Den betyder också att de snabbt kan styra om sin kreativitet och innovationsförmåga till områden där den får störst verkningsgrad vilket betyder att de klarar av att fortsätta tjäna och förtjäna sin kund bättre än sina konkurrenter. En i förhållande till vilken typ av verksamhet man bedriver, hög digitaliseringsgrad skyddar och skapar förutsättningar att värna om alla intressenter - kunder, anställda, ägare.

Krisen avslöjar vikten av digital motståndskraft och den visar med all önskad tydlighet att digitalisering handlar om hållbarhet i fler dimensioner än klimatfrågan. En hög digitaliseringsgrad av verksamheten och själva kärnaffären, är även tillväxtkraften som behövs när krisen ebbat ut, för det kommer den att göra.

Så för alla oss som fortfarande har luft under vingarna, vi som fortfarande har fungerande marknader att agera på, för oss gäller mer än någonsin att gå från ord till handling på rekordtid. Krisen kräver det, och din framtida affär behöver både digital motståndskraft och tillväxtkraft.

Nu.

Billogram digitalserar och automatiserar betal- och fakturaflöden som resulterar i minskad cost-to-serve, reducering av churn och ökade intäkter från era kunder - hör av dig om du vill veta mer till [stefan@billogram.com]