Det krävs mer än ny teknik för att lyckas med digital transformation!

Transformation betyder omvandling/övergång och är en process som pågår över en längre tid. Den mest träffsäkra definitionen av vad den digitala transformationen handlar om tycker jag Altimeter Group gör i den här formuleringen:

“The realignment of, or new investment in technology, business models, and processes to drive new value for customers and employees to effectively compete in an ever-changing digital economy.”

Min fria tolkning: Digital transformation handlar om företagens förmåga att kunna erbjuda värdeskapande kundupplevelser som konkurrensfördel i en ständigt föränderlig digital omvärld.

Så var ska man börja? Och hur? För att få svar har vi intervjuat några av de mest framstående personerna inom området och gjort en checklista med de 10 mest vitala punkterna.

alt

Rekommenderad läsning: Six Stages of Digital Transformation från Altimeter Group