Utnytt mulighetene i et krevende strømmarked

Det er ingen tvil om at energiselskapene har hatt store utfordringer det siste året. Skyhøye strømpriser har ført til en voldsom belastning på kundeservice, og kundenes lojalitet er tynnslitt i jakten på de laveste prisene. Men i stedet for å stirre oss blinde på kriseoverskriftene i media bør vi se på hvilke muligheter som åpner seg for aktører som snur situasjonen til sin fordel. Så hvordan kan energiselskaper snu motgang til medgang i en krevende tid?

Åpenhet og kommunikasjon skaper kundelojalitet og reduserer belastningen på kundeservice

Økte strømpriser har ført til større trykk på kundeservice hos energiselskapene, og de fleste spørsmålene oppstår i forbindelse med at fakturaene sendes ut. Her skjuler det seg store muligheter for energiselskaper som klarer å kommunisere bedre med kundene sine. Åpenhet og tydelighet er viktig for å gjenopprette kundenes tillit og samtidig tilby en kundeservice utenom det vanlige.

Ved å være i forkant og gi lett tilgjengelig informasjon, i et forum der de har kundenes fulle oppmerksomhet, kan energiselskapene unngå å overbelaste kundeservice og samtidig skape en positiv opplevelse som skiller dem fra konkurrentene.

I en tid med forholdsvis lav lojalitet og tillit til energiselskapene er det ekstra viktig at de skaper en god opplevelse for kundene sine. Aktører som lykkes med dette får økt tillit hos kundene, som da i mindre grad vil se seg om etter andre alternativer.

Lønnsomhet gjennom økt effektivisering

Midt i energikrisen er det lett å miste fokus på lønnsomheten. I et stadig mer konkurranseutsatt landskap øker risikoen for at energiselskapenes marginer svekkes i et større og lengre perspektiv. Det er derfor ikke rom for ineffektive prosesser som går ut over lønnsomheten på sikt.

Noe av det som bidrar mest til ineffektive interne prosesser, er alle de manuelle arbeidselementene i energiselskapenes fakturerings- og betalingsrutiner. Ofte er disse elementene også årsaken til at det oppstår feil. Dette fører i sin tur til at kundeservice må svare på de samme fakturaspørsmålene om og om igjen, og bruker altfor mye tid på arbeidsoppgaver som med riktig verktøy kan automatiseres.

Her er det imidlertid også store muligheter for aktører som er åpne for omstilling. For å kunne jobbe smartere må energiselskapene først identifisere tidstyvene i virksomheten. Ved å digitalisere og automatisere disse trinnene i fakturerings- og betalingsprosessen kan de spare tid og ressurser som i stedet kan brukes på å utvikle virksomheten og forbedre kundeopplevelsen.

Utnytt mulighetene i en krevende situasjon

Energiselskapene står riktignok overfor store utfordringer, men de har samtidig alle muligheter for å ta grep og snu motgang til medgang ved å skille seg positivt ut i et konkurranseutsatt marked. Aktører som forbedrer kommunikasjonen med kundene og effektiviserer virksomheten, vil kunne skille seg ut fra konkurrentene og tilby en kundeopplevelse som skaper tillit og lojalitet. Det mange ikke vet, er at de kan oppnå alt dette med en moderne digital betalingsplattform.

Akkurat nå er det forståelig nok mye annet energiselskapene må prioritere. Likevel er det viktig å huske at med riktig samarbeidspartner kan implementering av en ny betalingsplattform være en forholdsvis enkel sak som gir raske resultater. For aktører som vil ta innersvingen på konkurrentene, er tiden inne nå!

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne!