Maximera möjligheterna på en utmanande energimarknad

Det är knappast någon hemlighet att energibolagen tampats med ovanligt stora utmaningar under det senaste året. Rekordhöga energipriser har lett till ett sällan skådat tryck på bolagens kundtjänst och lojaliteten naggas även i kanten, i kundernas sökande efter lägre priser. Men i stället för att enbart se på läget genom ett filter av medias svarta rubriker, låt oss istället se till de möjligheter som nu uppenbarar sig för de aktörer som vänder situationen till sin fördel. Så vad kan energiföretag göra i en utmanande tid för att vända motgång till medgång?

Öppenhet och kommunikation skapar kundlojalitet och minskar trycket på kundtjänst

De stigande elpriserna har lett till ökat tryck på energibolagens kundtjänst, något som under den senaste tiden i hög grad kan härledas till konsumenternas förvirring kring när och hur elprisstödet kommer att börja betalas ut. Detta trots att en stor del av ansvaret ligger på helt andra instanser än just energibolagen. Lejonparten av de övriga frågor som ofta uppstår inkommer dock ofta i samband med att fakturorna skickas ut. Vi har tidigare bland annat uppmärksammat hur Telge Energi, under de inledande månaderna av energikrisen, mottog omkring tre gånger så många samtal som normalt.

Men hur tungt det än har varit att tampas med alla dessa kundfrågor döljer sig här samtidigt stora möjligheter för de energibolag som lyckas hitta nya sätt att förbättra sin kommunikation gentemot kunderna. Här gäller det att förhålla sig öppen och transparent och på så sätt skapa möjlighet att återuppbygga kundernas förtroende och samtidigt erbjuda ett kundbemötande utöver det vanliga.

Genom att förse kunderna med proaktiv och lättillgänglig information, i ett forum där de har deras odelade uppmärksamhet, kan energibolag i framkant minska trycket på kundtjänst, samtidigt som det skapar en positiv upplevelse som särskiljer dem från sina konkurrenter.

I en tid då lojalitet och förtroende för energibolagen är förhållandevis lågt, blir det särskilt viktigt för energibolagen att skapa den här typen av värde för sina kunder. Lyckas man, stärks förtroendet och kunderna blir mindre benägna att se sig om efter andra alternativ.

Lönsamhet genom ökad effektivisering

Samtidigt som energikrisen pågår är det lätt att fokus på lönsamheten hamnar i bakvattnet. I ett större och längre perspektiv ökar risken att marginalerna minskar för energibolagen, i detta alltmer konkurrensutsatta landskap. Därför finns det inte utrymme för intern ineffektivitet som på sikt bidrar till denna minskade lönsamhet.

En starkt bidragande faktor till ineffektiva interna processer är alla de manuella inslag som ofta ingår i energibolagens hantering av fakturering och betalningar och som ofta ligger till grund för de fel som uppstår. Detta leder i sin tur till återkommande fakturafrågor från kunder och en betydande mängd tid går därför åt till sådant som med rätt verktyg istället skulle kunna automatiseras.

Men även här finns stora möjligheter för de verksamheter som är öppna för förändring. För att kunna arbeta smartare måste energibolagen först identifiera sina interna tidstjuvar. Genom att sedan digitalisera och automatisera dessa steg i processen kring faktura och betalning, kan de spara tid och resurser som istället kan investeras i att utveckla verksamheten och förbättra upplevelsen för deras kunder.

Ta tillvara på möjligheterna i en utmanande situation

Energibolagen står visserligen inför stora utmaningar, men de har nu samtidigt möjlighet att koppla greppet om situationen och vända utmaningarna till fördelar genom att sticka ut, i positiv bemärkelse, på en hårt konkurrensutsatt marknad. De aktörer som förbättrar kommunikationen gentemot kunderna och effektiviserar verksamheten, kan särskilja sig från konkurrenterna och erbjuda en kundupplevelse som skapar förtroende och lojalitet. Vad många inte vet är att allt detta kan uppnås med en plattform för faktura och betalning i digital framkant.

Just nu är det mycket annat som energibolagen behöver prioritera – det är högst förståeligt. Samtidigt bör man hålla i åtanke att implementeringen av en ny fakturaplattform, med rätt partner, kan vara en förhållandevis enkel sak som snabbt ger stora resultat. För den aktör som vill ta täten i konkurrensen är tiden nu!

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!