De store selskapenes IT-dilemma: kjøpe ferdig eller bygge selv?

Hvorvidt du skal bygge din egen IT-infrastruktur eller kjøpe ferdige løsninger, er en sammensatt problemstilling med fordeler og ulemper som må vurderes nøye opp mot hverandre. Her gjør vi et dypdykk i «Buy vs. Build»-dilemmaet, og diskuterer hva du bør tenke på når du skal velge mellom å bygge eller kjøpe en ferdig faktura- og betalingsløsning.

IT-legacy kan gjøre innkjøp vanskelig for store selskaper

I små og mellomstore bedrifter er valget ofte enkelt: å kjøpe ferdige IT-løsninger er som regel den eneste veien å gå. Grunnen til det er at disse bedriftene sjelden har økonomiske eller menneskelige ressurser til å gjennomføre utviklingen selv. Bedriftens ressurser må rett og slett brukes på kjernevirksomheten.

De store aktørene har derimot større IT-avdelinger og ressurser nok til å utvikle egne løsninger. I slike selskaper er det heller ikke alltid så tydelige skillelinjer mellom hva som er kjernevirksomhet, og hva som ikke er det. Tradisjonelt har det å bygge IT-infrastrukturen på egen hånd ofte vært en del av en mer overordnet og langsiktig strategi.

Opprinnelig var slike strategier basert på en tanke om at man kunne skape konkurransefortrinn, f.eks. ved å utvikle ny funksjonalitet raskere og i takt med at behov og forutsetninger endret seg. Men disse egenutviklede systemene har i årenes løp blitt utbygd og ombygd, og til slutt endt opp med å bli tungrodde kolosser som i dag har store problemer med å holde tritt med andre, mer moderne systemer og plattformer som er basert på nyere teknologi.

Å kjøpe inn løsninger som skal integreres i disse utdaterte systemene, betyr ofte langvarige, dyre og kompliserte IT-prosjekter som fører til at man i stedet fortsetter å bygge på de gamle løsningene. Dette til tross for at de ikke tilbyr samme brukervennlighet og funksjonalitet som de totalløsningene som er tilgjengelig på markedet i dag. På sikt kan dette ha en negativ effekt på både utviklingstempo og kundeopplevelse.

Ikke et spørsmål om «alt eller ingenting»

Hvilken strategi bør du så velge? Å starte «fra scratch» er sjelden et alternativ, men samtidig er det åpenbart at noe må gjøres med de tungrodde IT-systemene. Først og fremst er det viktig å være klar over at ikke alt må endres fra bunnen av samtidig. Det er også viktig å vurdere egen utvikling opp mot hvor raskt du vil og behøver å lansere en ny kundeløsning.

Ofte kan deler av IT-infrastrukturen faktisk skiftes ut med andre, ferdige løsninger på en forholdsvis enkel måte, og dermed gi positive endringer for både bedriftens effektivitet og kundeopplevelsen. Dermed betaler løsningen seg raskt, og det blir enkelt og oversiktlig å beregne avkastningen.

Men hvilke deler egner seg best for en slik utskiftning? Et godt utgangspunkt er å se på de systemene som bedriften din ikke får et konkurransefortrinn av å utvikle selv. Faktura og betaling er et godt eksempel. Hvis du ikke driver virksomhet innen dette området er faktura og betaling en funksjon det kan være lurt å kjøpe en løsning for, i stedet for å bygge den selv.

Derfor bør du velge en nøkkelferdig løsning for faktura og betaling

Å velge en totalløsning for faktura og betaling gir mange fordeler rent bortsett fra selve transaksjonen. Et mer brukervennlig grensesnitt og en bedre betalingsopplevelse øker kundelojaliteten og reduserer risikoen for å miste kunder. Når flere prosesser automatiseres og den manuelle håndteringen reduseres, blir det også mindre administrasjon og lavere kostnader.

For bedrifter som ikke går helhjertet inn for å bygge en toppmoderne løsning selv, blir det vanskelig å oppnå alle disse fordelene på egen hånd. Det krever spisskompetanse, ikke minst fordi betaling og fakturering er underlagt en rekke lover og regler. Bedrifter som ikke driver virksomhet innen dette området har sjelden slik kompetanse.

Bare det å bygge en enkel basisløsning vil kreve enorme ressurser, og senere må løsningen vedlikeholdes og oppdateres fortløpende – i takt med at kundenes krav til funksjonalitet samt lover og regler endres. Alt dette er du selv ansvarlig for hvis du bygger løsningen på egen hånd – ikke bare i dag, men kontinuerlig så lenge den er i bruk.

Unngå komplisert og langvarig implementering

Fordelene med en ekstern faktura- og betalingsplattform er med andre ord åpenbare. Likevel er du kanskje bekymret for problemene som kan oppstå når løsninger skal integreres i et utdatert IT-system, og for ressursene, kostnadene og tiden som vil gå med til en slik implementeringsprosess?

Et IT-prosjekt behøver ikke nødvendigvis å være så omfattende. Billogram tilbyr enkle systemintegrasjoner som gjør det uproblematisk å implementere plattformen, også i systemmiljøer som tradisjonelt har vært krevende å integrere med. Våre eksperter hjelper deg og medarbeiderne dine gjennom hele implementeringsprosessen, og setter opp alle konfigurasjoner basert på dine ønsker og vår erfaring fra tidligere prosjekter. Billogram er et teknologiselskap med dedikerte ressurser til å utvikle nye løsninger basert på sluttkundens behov. Vi har dessuten omfattende erfaring, kompetanse og OmverdensOvervåkning innen betalingsmarkedet, slik at du får en skalerbar og fremtidssikker løsning som alltid oppdateres i henhold til relevante regelverk og standarder.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt oss!