Telekombolag: ställ rätt krav på din partner för faktura och betalning

Är ditt telekom- eller bredbandsföretag redo för en digital uppgradering inom faktura och betalning? Se till att du kravställer din samarbetspartner på rätt sätt för att säkerställa såväl en smidig implementering som en långsiktigt hållbar lösning.

Om du vill vara konkurrenskraftig och ha en god lönsamhet i bredbands- och telekombranschen behöver du både städa bort ineffektiva betalprocesser och erbjuda en digital kundupplevelse i toppklass – till exempel genom en smart plattform för faktura och betalning.

För att få största möjliga avkastning på din digitala uppgradering behöver du också välja samarbetspartner med omsorg. Nedan listar vi några av de faktorer vi ser som viktigast utifrån våra erfarenheter av att samarbeta med andra företag inom telekom och bredband.

5 krav att ställa på din partner för faktura och betalning

1. Ett flexibelt och framtidssäkrat utbud av betalmöjligheter

Autogiro, sms, email, Swish, interaktiv faktura eller pappersfaktura – olika personer har olika preferenser för hur de vill betala. Marknaden utvecklas dessutom ständigt med nya alternativ. Vi på Billogram uppdaterar vår plattform kontinuerligt för att kunna erbjuda de senaste betalsätten. Med oss som partner kan du vara säker på att alltid ha ett komplett och aktuellt utbud av betalningsalternativ. Det gör dig till ett attraktivt val för alla slags kundgrupper – oavsett önskemål eller digital mognadsgrad.

2. Automatisering för effektivare användning av interna resurser

När det kommer till fakturering och betalning jobbar alltför många bredbands- och telekombolag i silos och med onödig manuell hantering. Billogram sätter istället upp automatiserade processer utifrån ditt företags behov och önskemål, såsom automatisk matchning mellan kund och faktura, liksom förutbestämda flöden för olika scenarier. Detta underlättar för dina kunder att betala i tid, minimerar risken för fel och minskar behovet av att kontakta er kundtjänst. På så sätt frigör du tid som dina interna resurser kan lägga på mer värdeskapande uppgifter.

3. Behåll kontrollen över kundrelationen

Vad ska hanteras internt och vad kan outsourcas? För dig inom telekom och bredband är fakturan en av få naturliga, återkommande kontaktytor du har med dina kunder. Att lägga över denna hantering externt innebär alltså att du outsourcar en avgörande del av din kundupplevelse – kanske till aktörer som har andra incitament än att skapa långsiktiga och positiva relationer mellan ditt företag och dina kunder. Billograms plattform ger dig tillgång till funktionalitet som hade tagit stora resurser i anspråk att utveckla internt, men utan att du behöver outsourca hanteringen av dina kunder. Billogram tjänar inte heller något extra på sena betalningar; vi erbjuder istället lösningar som gör det enkelt för dina kunder att betala i tid. Med oss som partner behåller du alltså kontrollen över ditt varumärke och kontakten med dina kunder i varje steg av betalningen.

4. Snabb implementering genom integrationer med befintliga system

Blir du nervös av blotta tanken på att implementera en ny plattform till er IT-struktur? Med Billogram som partner kan du andas ut. En av de största styrkorna med vår plattform är nämligen att den är utformad för att enkelt kunna integreras med befintliga system – oavsett komplexitet. Det ger dels en snabb uppstart, dels möjlighet för dina medarbetare att fortsätta jobba i de system de är vana vid.

5. Erfarenhet och goda resultat från bolag som liknar ditt

Visst finns det likheter, men varje bransch och företag har också sina specifika utmaningar som en samarbetspartner behöver ta hänsyn till. För traditionella telekombolag kan det handla om en stor och komplex systemflora, medan nyare utmanare i branschen brottas med att bibehålla hög kvalitet och service under en snabb tillväxt. Våra kunniga medarbetare har hjälpt en rad stora och små företag inom telekom och bredband att komma igång med vår plattform. Vi finns med hela vägen och ser till att du och dina kollegor får tekniska uppsättningar, flöden och processer som verkligen stöttar er affär utifrån era förutsättningar, behov och önskemål.

Vill du se inspirerande exempel från andra bolag i samma bransch som använder vår plattform? Läs om hur Hallon och Ownit ökade andelen automatiska betalningar med 60 respektive 53 procent, eller hur Telness upplevde implementationsprocessen med Billograms API:er.

Är du nyfiken på hur vi på Billogram plattform kan förbättra processer och kundupplevelser i just ditt företag? Läs vår effektiviseringsguide för telekombolag eller kontakta oss så berättar vi mer!