Effektivare betalprocess för telekom och bredband – utan krävande implementering

Hur kan digitala plattformar bidra till effektivare interna processer kring faktura och betalning för dig inom telekom och bredband? Hur kan du använda data för att stärka relationen till dina befintliga kunder? Och viktigast av allt: hur drar du största möjliga nytta av digitaliseringen, utan att behöva dra igång ett gigantiskt IT-projekt?

För att ligga i framkant som telekomoperatör idag behöver du dels erbjuda en smidig digital kundupplevelse, dels snabbt kunna utveckla och lansera nya produkter och tjänster. Flera mindre utmanare i branschen har lyckats med detta; mycket tack vare att de redan från start har jobbat med digitala lösningar och kunddata på ett smart sätt. De stora etablerade aktörerna å sin sida vet ofta vad de behöver göra för att komma ikapp, men har svårt att frigöra de interna resurser som krävs. Till exempel försvinner onödigt mycket tid på förlegade och ineffektiva processer för betalning och fakturering.

Erbjud dina kunder flexibla betalmöjligheter

De nyare, mindre bolagen nischar sig ofta mot digitalt kunniga kunder. Dessa kunder värdesätter ett lägre pris, är vana att själva hitta svar på frågor och behöver sällan kontakta kundtjänst. Men som telekom- och bredbandsleverantör behöver du inte välja en kundgrupp över en annan. Med dagens digitala plattformar kan du ge dina kunder full flexibilitet att välja det betalningsalternativ de själva föredrar – oavsett om det är en interaktiv digital faktura, autogiro, Swish eller pappersfaktura.

Med en digital plattform för fakturering och betalning kan du automatisera stora delar av din kundhantering. Det ger både en bättre kundupplevelse och effektivare interna processer, vilket i sin tur förebygger kundtapp och ökar dina intäkter.

5 sätt som en digital betalplattform effektiviserar dina processer och ökar lönsamheten på

1. Högre andel autogirobetalningar

Att få fler kunder att gå över till att betala via autogiro ökar kundlojalitet och kundnöjdhet och minskar risken för felbetalningar. Det finns alltså goda skäl att underlätta för kunderna att välja detta alternativ. För att sänka tröskeln behöver processen vara så smidig som möjligt; varje onödigt moment kan avskräcka kunden från att slutföra bytet.

Med en interaktiv, digital faktura kan kunden klicka på en länk direkt i sin faktura, välja sin bank och sedan bekräfta med BankID. Hela processen är klar på mindre än en halv minut. Man kan även skicka en länk för byte till autogiro via sms, eller lägga den som en QR-kod på en pappersfaktura.

Lästips: På bara ett år har Ownit ökat andelen automatiska betalningar med 53 %.

2. Lättare för kunden att betala i tid

Förutom sänkt tröskel för att aktivera autogiro kan exempelvis automatiserade förfallopåminnelser få fler kunder att betala sina fakturor i tid. Kunden slipper en påminnelseavgift och företaget förbättrar sitt kassaflöde. En förfallopåminnelse upplevs dessutom mjukare av kunden än en påminnelse som kommer när betalningen redan är försenad. På så sätt förbättras också relationen till kunden.

3. Mindre risk för fel

Ju fler manuella moment som ingår i fakturahanteringen – både för kunden och företaget – desto större är risken att något blir fel. En digital betalplattform möjliggör automatisk matchning av kund och faktura. Betalningen kan alltså registreras korrekt även om kunden till exempel har missat en siffra i OCR-numret. Att slippa manuell fakturagranskning och hantering av felbetalningar sparar också stora mängder tid för ekonomiavdelningen.

4. Färre och snabbare kundtjänstärenden

Frågor om fakturor och betalningar utgör en hög andel av den totala mängden ärenden till kundtjänst för telekom- och bredbandsbolag. Kunder hör till exempel av sig när de inte förstår sin specifikation, har fakturerats ett högre belopp än vanligt, har fått en påminnelseavgift eller är osäkra på om de har betalat sin faktura eller inte. Även en relativt enkel fråga tar tid att besvara, eftersom medarbetarna i supporten först behöver knappa in kundens uppgifter och hitta rätt faktura.

Alla tre punkter som listas här ovanför bidrar till att minska antalet frågor till kundtjänst, vilket förkortar svarstiderna för de kunder som trots allt behöver hjälp. En digital betalplattform med interaktiv faktura underlättar också för kundtjänstmedarbetarna att se samma vy som kunden. Eventuella felaktigheter kan rättas till direkt i fakturan, som uppdateras i realtid.

Ett inspirerande exempel är mobiloperatören Vimla, som minskade sina kundtjänstärenden med över 40 % de första sex månaderna efter att de implementerade en ny digital betallösning. Läs gärna mer i artikeln Hur kunder betalar har stor inverkan på företags kundförluster.

5. Bättre kunddata som ger starkare relationer

Ju bättre du känner dina kunder, desto mer träffsäkert kan du bemöta deras behov. En digital betalplattform tillhandahåller värdefulla data som hjälper dig att optimera allt från kassaflöden till kommunikationen med dina kunder. Du kan till exempel skicka ut digitala fakturor eller sms-påminnelser på de veckodagar och klockslag som du vet att flest kunder läser och agerar på kommunikationen. På motsvarande sätt kan du också skräddarsy erbjudanden och kampanjer utifrån individuella kunders användarbeteende och preferenser, vilket ökar möjligheterna till merförsäljning.

När färre resurser behöver läggas på att hantera fakturor och kundfrågor, finns också mer utrymme till proaktiv och kreativ kommunikation, som ökar goodwill och stärker relationen till dina kunder. Många företag lägger stort fokus på att värva nya kunder, vilket såklart också behövs för en lönsam verksamhet. Glöm bara inte bort att investera i de kunder du redan har, och att även en liten gest kan ge stor uppskattning. Mobiloperatören Telness gratulerade till exempel sina kunder på Alla hjärtans dag ett år genom att bjuda på gratis surf.

Men implementeringen då?

Vid det här laget har du säkert insett vilka stora besparingar en digital betalplattform skulle innebära för ditt företag. Men så kommer nästa tanke: vem har tid, resurser och ork att dra igång ett stort IT-projekt? Som tur är krävs inga stora insatser för att komma igång – i alla fall inte om du väljer rätt partner. Såhär upplevde till exempel Telness implementationen av deras plattform från Billogram:

– Implementationen gick superbra! Snygga, moderna och dokumenterade API:er som gjorde att vi kunde integrera på nolltid.

Läs gärna mer om Billograms lösningar för dig inom telekom och bredband.