På bara ett år har Ownit ökat andelen automatiska betalningar med 53 %

Nästan ett år har gått sedan Telenor-ägda Ownit bytte betalpartner till Billogram och företaget har alltjämt legat i topp när det kommer till kundnöjdhet bland bredbandskunder. Anledningen är att man ständigt sett till att erbjuda enkla och kundvänliga lösningar. När det nu blir dags att summera det första året med Billogram, står det bland annat klart att Ownit ökat sina automatiska betalningar med 53 %.

Ökningen tål att firas av flera anledningar, men först kan det vara värt att förtydliga vad som avses med automatiska betalningar. Benämningen avser betalningar som dras direkt från ett bankkonto eller kort, där det vanligaste exemplet är Autogiro, men innefattar även direktbetalningar eller one-click-pay som har blivit vanligare i och med e-handelns utbredning. Alla dessa typer av automatiska betalningar erbjuder samma fördelar:

  • Minskad risk för missade betalningar
  • Minskad risk för felbetalningar
  • Förbättrat kassaflöde
  • Färre betalningsrelaterade kundtjänstärenden
  • Nöjdare kunder

I Ownits fall har ökningen av Autogirobetalningar också inneburit ytterligare vinningar då Billograms digitala- och pappersfakturor är utvecklade så att kunden själv aktiverar Autogiro via fakturan. Bytet godkänns sedan direkt med BankID. Denna automatiska uppsättning driver dels effektiv konvertering, dels sparar den tid och pengar, eftersom processen annars kräver manuell handpåläggning och utskick av pappersblanketter.

En annan fördel med Billograms Autogiro är att företag kan välja att notifiera sina kunder via e-post innan den automatiska dragningen görs. Detta blir också en viktig påminnelse om leverantörens varumärke inom branscher med få naturliga interaktioner utspridda över lång tid.

Slutligen fyller automatiska betalningar en ännu viktigare funktion, då de även minimerar risken för ökad churn (dvs. kundtapp). Hos Billogram finns data från över 20 000 kunder och en analys av dessa visar på följande samband mellan betalningar och lojalitet:

– Kundtappet är dubbelt så stort bland kunder som betalar manuellt än hos dem med automatiska betalningar

– Kundtappet är nästan tre gånger så stort bland kunder som missar sin betalning än hos dem som betalar i tid

– Kundtappet är sex gånger så högt bland kunder som får en påminnelse, än hos dem som betalar i tid

Fördelarna med automatiska betalningar blir därmed svåra att bortse från och lyckligtvis är resultat likt Ownits långt ifrån svåruppnåeliga. Inom energibranschen har flera av Billograms kunder upplevt ökningar av digitala betalningar med runt 58 % redan under första halvåret.

För information kring vilka resultat ni kan förväntas uppnå eller vid frågor kring hur Billogram arbetar med automatiska betalningar, vänligen kontakta contact-sv@billogram.com