Rapport om gjeldshåndtering fra Novus – (på engelsk)

I en undersøkelse fra Novus har kunder svart på hvordan de opplever at betalinger og betalingspåminnelser påvirker forholdet til leverandøren. Denne rapporten viser resultater og innsikt fra undersøkelsen, og den belyser hvordan behandling av betaling og gjeld kan påvirke kundenes lojalitet.

Du får svar på:

  • Hvordan kundene opplever at de blir behandlet i forbindelse med betalingen

  • Hva som får kundene til å vurdere et leverandørbytte

  • Hvilke konsekvenser gjeldshåndteringen deres kan få – på både kort og lang sikt

Bli kjent med løsningen vår

Ved å kombinere flere funksjoner for fakturering, betalinger og kundekommunikasjon i en digital plattform, og samtidig legge til automatisering og data, skaper Billogram en unik helhetsløsning som kommer bedrifter og kundene deres til gode. Her kan du utforske funksjonene som skaper helheten.

Kontakt salgsavdelingen for å få en demonstrasjon eller et tilbud.

Er du nysgjerrig på hva Billograms betalingsplattform kan gjøre for deg og kundene dine?