Världens bästa enkla betalning

Utan närmare eftertanke bör det vara lika lätt att skryta om hur enkelt det är att betala med vårt nya betalsätt, som det är för nyblivna föräldrar att bedyra sitt barns förträfflighet. Därför kommer här ett försök till en skrävleritext, som även bjuder på en bättre inblick i vår världsbild och framtidsvision. Men först några storstilade visdomsord från Muhammad Ali:

Citat-Muhammad-Ali-1

Med den inledningen blir det upp till dig som läsare att bedöma om detta faktiskt faller under kategorin självberöm eller inte.

Innan sommaren lanserade alltså Billogram ett nytt och unikt betalsätt, som kommer att ha stor inverkan på det vi gör framöver. Därför har det blivit hög tid att förklara hur det fungerar och vad som gör det så omvälvande.

Vi har tagit fram en lösning för one-click pay, som innebär att du kan koppla upp dig mot din bank direkt på din faktura. På så sätt kan dina återkommande betalningar betalas enklare och tryggare än de flesta andra köp du gör på nätet. Betalningar av el, bredband, försäkringar, telefoni och liknande, kan äntligen skötas med några få klick oavsett var du befinner dig.

Eftersom ett enkelt betalsätt per definition inte bör kräva någon vidare förklaring är tanken att här låta detta smått magnifika betalsätt få tala för sig själv, så gott det går.


terms

Betala via internetbanken.banks-1

Ange personnummer och välj bank från rullistan. Därefter verifieras köpet tryggt och enkelt med BankID.date

Bestäm önskat betaldatum.autogiro-2

Avslutningsvis visas en sammanställning med möjlighet att göra ändringar, så som att exempelvis aktivera autogiro.


Precis så enkelt bör det vara att betala, eller ännu enklare ändå.

Det har tidigare gått att automatisera sina betalningar med hjälp av autogiro, men som företag innebär detta att man helt förlorar kontakten med sin kund, samtidigt som denne får en sämre överblick och kontroll över sina kostnader. Alternativet har då varit e-faktura, vilket också innebär förlorad kontakt, men även att kunden måste logga in i sin internetbank, öppna en PDF för att se kostnaden och slutligen godkänna/signera betalningen med BankID.

Baksidan är ännu större för den som ställer ut fakturan. Hos företag med återkommande betalningar utgör nämligen fakturan den enda kontakten som 83% av kunderna upplever sig ha med sin leverantör. Samtidigt sammanfaller betalningen med tillfället då många kunder naturligt utvärderar sitt avtal och 1 av 4 överväger att lämna sin leverantör.

En-av-fyra-lamna

Har man som företag insett hur kostsamt det är att skaffa nya kunder och därmed värderar sina existerande kundrelationer, blir betalningen sanningens minut för hela ens kundupplevelse. Här blir det nödvändigt att leverera en bra upplevelse, som dels påminner om värdet kunden betalar för, men också om vilket bra leverantörsval denne har gjort.

Detta är omöjligt om betalningen sköts i kundens bank eller via något av marknadens andra enkla digitala betalsätt. De är nämligen byggda för att endast hantera transaktionen. Istället bör betalningen ske på en yta där företaget bättre kan styra över hur kunden behandlas och där interaktivitet möjliggör ett värdefullt utbyte av kundkommunikation.

Nu räcker någon upp handen och föreslår att betalningen kan skötas via Mina Sidor, och visst går väl det. Problemet är dock detsamma som med bankbetalningar; det innebär ett extra inloggningsmoment och kräver att kunden själv söker upp betalningen, istället för att fakturan söker upp kunden och låter denne betala tryggt och enkelt direkt när denne öppnar den.

Betal-behovs-trappan

Så vad har allt detta med skrytlanseringen av vår lösning för one-click pay att göra? Jo, tack vare den enkelhet som vår nya betallösning erbjuder, så har vi äntligen löst själva grundbulten i den behovstrappa som finns mellan företag och kund. På samma sätt som Abraham Maslow delar upp hur människan prioriterar sina behov i en beslutstrappa, så har vi delat upp människors betalbehov i en trestegstrappa.

Betalbehov-1

Eftersom allt låter bättre på engelska så kallar vi den lägsta nivån för Pay and Get Paid. Det är egentligen inte mer komplicerat än vad det låter, utan handlar om att på enklast möjliga sätt lösa transaktionen. För kunden ska det vara lätt att förstå vad som ska betalas, när det ska göras och sen att göra slag i saken via valfritt betalsätt. Samtidigt ska företaget få in alla sina fordringar så snabbt och smärtfritt det bara går.

Tack vare vårt nya betalsätt har vi alltså kommit ett stort steg närmare att lösa grunden i vår behovstrappa och det som utgör ena halvan av vår övergripande utmaning: att förena kundernas krav på enkla betalningar, med företagets önskan om ökad kundkontakt. Det är just den här dualiteten som särskiljer Billogram från alla andra betallösningar. Vi tror nämligen:

  • Att framtiden tillhör företag som har lyckats bygga långsiktiga kundrelationer.
  • Att en sådan byggs upp över tid genom en rad positiva interaktioner.
  • Att en negativ upplevelse väger tyngre än flera positiva.
  • Att betalningen är ett extra känsligt tillfälle då kunden ställer den stundande kostnaden mot det upplevda värdet.
  • Att misstag och missförstånd runt betalningen ofta leder till missnöjda kunder.

Därför har vi byggt en digital betallösning som minimerar transaktions-friktion och istället maximerar din kundrelation. Vilket osökt för oss in på nästa steg i betal-behovs-trappan. En nivå upp från Pay and Get Paid inryms nämligen behovet av att mitigera negativa upplevelser. I vårt fall handlar det mycket om att reducera onödig information och istället framhäva det kunden behöver veta för att kunna betala. Här finns också möjligheten att direkt kontakta kundtjänst via en meddelandefunktion, om osäkerhet eller frågor kring betalningen uppstår. Målet är en enkel, tydlig och transparent upplevelse.

Faktura-kontakt-2

En annan del av att minimera den negativa upplevelsen handlar om att minska risken för att kunden missar sin betalning, åker på en påminnelseavgift eller hamnar hos inkasso. Med ett interaktivt format ser du direkt om din betalning är gjord, samt när det skedde. Som utställare går det också att segmentera kunder som missat en betalning och därmed behandla den som aldrig betalar i tid annorlunda från en trogen kund som gör sitt första klavertramp.

Tar vi oss vidare till det översta steget i behovstrappan så handlar det om att göra betalningen till en mer positiv upplevelse för sin kund. Här finns det oändligt med arbete att göra då kundernas förväntningar dels är olika, men också ständigt höjs och förändras över tid. Framtiden tillhör företag som på smarta sätt kan nyttja sin kunddata till att bygga bättre relationer.

Vägen dit går via personifiering och proaktivitet, vilket blir avgörande för att kunna förutse sina kunders behov och leverera erbjudanden och information som svarar mot dessa. Istället för att en kund själv t.ex. ska behöva upptäcka att det finns ett abonnemang som är bättre lämpat för dem, bör detta rekommenderas åt dem. Redan idag erbjuder Billogram en engagemangsyta där relevant information och personliga erbjudanden kan presenteras vid varje ny betalning. Ytan presenterar upp till två olika budskap åt gången och kan antingen länka vidare till externa sidor som Mina Sidor, alternativt kan erbjudanden accepteras och läggas till direkt vid betalningen.

Erbjudanden

Det här är bara början, Billogram utvecklar redan den här typen av funktionalitet till att bli ännu smartare och lättare för företag att använda. Mycket kommer på sikt att kunna automatiseras och skötas med hjälp av AI-teknologi. Tanken är att företag ska kunna skräddarsy sina betalningar till att bilda en kundresa eller betalresa, som sen anpassas efter kundens olika behov under kundlivscykeln. Detta kommer göras ända ner på individnivå, vid varje betalning.

En ny kund behöver ofta mycket hjälp vid första betalningen, men därefter kan det istället vara bättre att minimera kontakten. Strax innan avtalet löper ut är det lämpligt att gå ut med information om företagets stöd till det lokala bandylaget, tillsammans med ett förträffligt förlängningserbjudande. Dessa exempel utgör själva grunden av vad man kan göra, än mer intressant blir det förstås när man baserar sin betalresa på ännu mer personlig data.

Personlig-data-2

Även om lanseringen av vår egna lösning för smart data-användning fortfarande ligger i framtiden, så går det redan nu att skräddarsy en betalresa med Billogram, det som krävs är att man har möjligheten att segmentera sin kunddata och önskar personifiera sina betalningar.

Tack vare att vi nu lanserat världens bästa enkla betalsätt, så ligger vägen mot vår vision om en positiv betalupplevelse nu fri framför oss. Fokus kommer att ligga på att fortsätta att förbättra och förenkla transaktionen, genom ökad valfrihet och fler enkla betalsätt. Detta samtidigt som vi hittar nya smarta sätt att fördjupa relationen på. Allt för att skapa en betalning som alla tjänar på.