Få nöjdare elkunder genom att effektivisera interna resurser

Få ämnen är hetare än elpriserna just nu. Dagens elkunder jämför sina alternativ och lojaliteten till dig som energibolag är låg. Här gäller det att använda interna resurser smart för att skapa en kundupplevelse i världsklass och vinna marknadsandelar. Men vilka processer kan effektiviseras och vilka insatser ger störst effekt? Här bjuder vi på några smakprov ur vår effektiviseringsguide för energibolag.

Allt fler mindre energibolag tar marknadsandelar genom att locka med lägre priser och bättre digitala kundupplevelser. Trots detta upplever vi på Billogram att många större energibolag fortfarande jobbar med ineffektiva arbetssätt. I vår effektiviseringsguide för energibolag tipsar vi om hur du kan frigöra interna resurser och samtidigt erbjuda dina kunder en bättre digital helhetsupplevelse.

Börja med att se över vart dina resurser försvinner idag

Lägger ekonomiavdelningen tid på saker som egentligen skulle kunna automatiseras? Hanterar kundtjänst orimligt många rutinmässiga frågor om fakturor? För att kunna jobba smartare internt behöver du först identifiera dina interna tidstjuvar.

Vanliga utmaningar brukar röra fakturering och betalning. Det kan handla om manuell hantering av pappersfakturor, felbetalningar, påminnelser och aktivering av autogiro. Genom att digitalisera och automatisera fler moment i betalprocessen kan du spara tid och pengar, som istället kan läggas på att utveckla verksamheten och kundbemötandet.

Därför är en smartare betalupplevelse ett måste för nöjdare kunder

Visste du att 83 % av energikunderna enbart har kontakt med sitt energibolag när de betalar fakturan? Många utvärderar dessutom sitt val av leverantör varje gång fakturan kommer. Bland kunder under 30 år är denna andel hela 80 %. Yngre konsumenter ser dessutom effektiva, digitala upplevelser som en hygienfaktor.

Att se över ert betalsystem och skapa effektiva, digitala processer blir därmed inte bara en fråga om att spara resurser internt. Det är ett krav för att kunna garantera nöjda kunder även i framtiden.

3 tips för smartare betalprocesser

Tipsen nedan är hämtade ur vår effektiviseringsguide för energibolag som syftar till att hjälpa dig få nöjdare elkunder genom att skapa smartare digitala processer – både internt och för dina kunder.

1. Underlätta autogiro

Nästan hälften av fakturorna från Sveriges energibolag skickas fortfarande ut på papper. Genom att gå över till automatiska betalsätt sparar du både pengar och miljö. Användardata från Billograms kunder visar dessutom att kundtappet är dubbelt så stort bland dem som betalar manuellt jämfört med dem som använder automatiska alternativ, såsom autogiro.

2. Smartare påminnelser

Risken för churn är ännu större bland kunder som missar en betalning. Här är kundtappet tre gånger så stort jämfört med dem som betalar i tid. Så hur säkerställer du att dina kunder inte glömmer din faktura? Svaret är en betalplattform som gör att du kan skicka ut automatiska påminnelser, som inte medför någon avgift, på förfallodatumet via mejl eller sms. Genom att anpassa dessa “mjuka” påminnelser utifrån var kunden tidigare fått sin faktura kan du minimera risken för sena betalningar – och därmed minska kundtappet.

3. Fakturor som kommunicerar

Som vi konstaterat är fakturan dels dina kunders främsta kontakt med dig, dels ett tillfälle då de utvärderar sitt val av energibolag. Hur ser din faktura ut idag? Ger den dina kunder vad de efterfrågar i form av användarvänlighet och värdeskapande kommunikation? Med rätt digital plattform kan du erbjuda interaktiva, digitala fakturor som inte bara låter dig ta betalt, utan också möjliggör engagerande kundkommunikation – och ökad merförsäljning.

Fler tips och insikter i vår guide

Vill du veta mer om hur smartare hantering av interna resurser kan förbättra kundupplevelsen för ditt energibolag? Ladda ner hela vår effektiviseringsguide för energibolag. Där får du bland annat tips på hur du kommunicerar proaktivt i flera kanaler. Du får också lära dig hur du kan använda dina data för att optimera och individanpassa kundupplevelsen.