Det kostar att ta betalt som fackförbund

För fackförbund och medlemsorganisationer finns det stora vinningar att hämta genom att titta närmare på hur man tar betalt av sina medlemmar. Inte bara när det kommer till att erbjuda ökad valfrihet och smidighet runt själva betalningen, utan också när det kommer till de betalningsrelaterade kostnaderna.

Varför är just betalningen så intressant ur ett kostnadsperspektiv?

För många fackförbund utgör hanteringen av avgiftsavier och betalningar en stor del av den totala kostnaden för medlemshanteringen. Därtill är den också ofta den mest frekvent återkommande kontakten medlemmarna har med sitt förbund. Det betyder att det finns stora besparingar att göra i att automatisera och digitalisera denna process. Den största vinsten ligger dock i en förbättrad intjäningsförmåga, tack vare en enklare och förbättrad upplevelse. Att erbjuda en digital, smidig och personlig betalning skapar en sammantaget förhöjd upplevelse för era medlemmar. Detta är i sin tur grundförutsättningen för att kunna uppnå det alla eftersträvar - ökad lojalitet och minskade medlemsförluster. Den roll betalningen spelar i medlemmarnas upplevelse av sitt förbund är något vi tidigare tagit upp här, så åter till kostnadsaspekten.

1. Direkta kostnader

Här har vi kostnader som direkt kan härledas till hela processen för att få betalt, hela vägen från affärssystem, uttag av fil, distribution av fakturor, transaktionella kostnader samt tillkommande administration och hantering av påminnelser. Listan kan göras lång och varje steg i processen påverkar kostnadsbilden i negativ bemärkelse. Denna kedja av händelser innefattar ofta många manuella moment och utgör totalt sett en betydande del av den totala kostnaden för medlemshanteringen.

Med Billogram skapas ett helt automatiskt flöde för hela denna process, samtidigt säkerställer vi att en så stor andel av medlemmarna som möjligt, hanteras digitalt. Med en automatiserad digital process försvinner kostsamma och tidsödande moment, såsom: inläsning av betalfiler, manuell hantering av felbetalningar, manuella påminnelserutiner och tidskrävande hantering av autogiro-anslutningar m.m.

2. Indirekta kostnader

Förutom de direkta kostnader som en icke-automatiserad faktureringsprocess orsakar, drivs även kostnader i andra delar av organisationen upp, framförallt då fel uppstår, vilket alltid är en risk när många manuella moment inkluderas. Vid oklarheter kring betalningar och avgiftsavier drabbas ni som förbund av en extra hög belastning. Här finns potential till stora besparingar genom minskade antal ärenden och frigörandet av resurser som istället kan arbeta mer proaktivt och intäktsdrivande. Även kostnaden för att hantera uteblivna medlemsavgifter kan minimeras med en automatiserad process, då risken för sena eller felaktiga betalningar minimeras.

Med Billogram ges era medlemmar en tydlig och transparent betalupplevelse där eventuella frågor runt betalningen kan ställas direkt på deras interaktiva fakturan. Här ges också möjligheten att kommunicera med medlemmarna på sätt som ökar tydligheten och förståelsen kring vad belopp som skall erläggas används till. Det går via Billograms kommunikationsyta på fakturan att enkelt, vid varje betalning, påminna om de olika nyttorna med att vara med i sitt fackförbund.

Här kan du läsa om hur telekomutmanaren Vimla sänkte sina kundtjänstärenden med över 40% efter att de bytte till Billogram.

3. Ökad intjäningsförmåga

Det finns stor potential för betydande besparingar och en rejält ökad kostnadseffektivitet i att digitalisera och automatisera sin betal- och fakturaprocess. Det som gör det här området extra intressant är att man samtidigt ökar sin intjäningsförmåga på flera nivåer och markant kan förbättra kassaflödet.

Med Billogram utgör det digitala och interaktiva formatet ett rejält lyft för upplevelsen av er som förbund. Med en modern, enkel lösning, där tydlighet och transparens bygger förtroende, så ökar det upplevda värdet. Här ges även möjlighet till mer personlig kommunikation, vilket utgör grunden för: nöjdare och lojalare medlemmar, som rekommenderar er till andra, men också möjligheten att öka engagemanget bland existerande medlemmar. Då betalningstillfället utgör en avgörande del av den totala andelen medlemskontakt som fackförbund har, blir detta också extremt viktig ur perspektivet att lyckas med att skapa en bättre kundupplevelse för medlemmarna.

Hur hög är er betalkostnad?

Det är lätt hänt att man som fackförbund underskattar hur stor den totala kostnaden per betalning faktiskt blir. Istället borde man eftersträva en så låg kostnad som möjligt, kombinerat med en fortsatt högkvalitativ medlemshantering. Dels borde ens medlemmar kräva det, men redan idag har dessa också nya förväntningar på enkla digitala verktyg. Förväntningar som endast lär öka framöver, i takt med att nya beteenden från t.ex. e-handeln smittar av sig och skapar höjda förväntningar på smidighet och valfrihet. Så när det kommer till arbetet med att framtidssäkra sin verksamhet genom digitalisering och automatisering, så är alla vinnare.

Låter detta intressant? Sätt oss gärna på prov, så berättar vi mer om våra kundcase och hjälper dig att räkna fram vilka vinningar ni kan förvänta er!

Kontakta sales@billogram.com eller ring 08-400 208 85 för mer information!