Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Ju fler som är anslutna till ett fackförbund, desto större möjligheter har förbundet att påverka villkor och löner för medlemmarna. Därför är det avgörande att inte bara locka till sig nya medlemmar, utan att även behålla de existerande. I den här bloggposten tar vi en närmare titt på hur faktura och betalning har en direkt inverkan på fackförbundens förmåga att behålla medlemmar.

Värvningskampanjer är framgångsrika – men kostsamma

Många fackförbund är duktiga på att värva nya medlemmar och genom attraktiva erbjudanden om kostnadsfria introduktionsmånader lockas många att ansluta sig. Kampanjerna är alltså i hög grad framgångsrika men innebär samtidigt även kostnader som behöver täckas.

En befintlig medlem som redan betalar för sitt medlemskap driver däremot inte alls samma kostnader. Ändå är Billograms erfarenhet, från samtal med flera av de större fackförbunden, att de historiskt sett inte lagt lika stort fokus på att behålla existerande medlemmar.

Så hur kan fackförbunden optimera arbetet med att förhindra att befintliga medlemmar lämnar förbunden?

Betalningen avgörande för att behålla medlemmar

Ungefär hälften av dem som lämnar fackförbunden gör det av orsaker som inte går att styra över, situationer där det helt enkelt inte längre relevant för dem att vara medlem. Vissa går i pension, andra finns sorgligt nog inte med oss längre. Här hjälps det alltså inte vilka insatser som sätts in. En stor del av de övriga orsakerna kan dock motverkas. I många fall kan upphörda medlemskap dessutom härledas till bristande betalning. Det kan röra sig om något så enkelt som att medlemmen har missat att betala och därefter inte känner sig tillräckligt motiverad att börja göra det igen.

Betalningen är även viktig ur en annan synpunkt sett, i och med att det är ett återkommande tillfälle för medlemskontakt. Medlemmar kan visserligen höra av sig sporadiskt för arbetsrelaterade frågor eller om de behöver hjälp, men från en gång till nästa är det väldigt oklart när medlemmen kommer att vara i kontakt med sitt fackförbund igen. Därför kan en digital faktura fungera som en kontaktyta där värdet av medlemskapet kan kommuniceras direkt i fakturavyn. På så sätt kan varje betalningstillfälle användas som en möjlighet att nå ut med vad man faktiskt får ut av att vara medlem.

Digitala betallösningar ger även medlemmarna själva möjlighet att välja hur de vill betala. Alla är olika med olika preferenser och genom att erbjuda flera betalsätt blir det enklare att skapa flexibilitet för varje enskild individ. Med automatiska betalningar – som autogiro – minskar även risken att förlora medlemmar. Studier visar nämligen att om det är enkelt för fakturamottagaren att ansluta sig till ett automatiskt betalsätt, minskar risken för att denne sedan väljer att lämna med upp till 50 procent. Därför är det viktigt att sänka tröskeln för att konvertera medlemmar mot sådana mer lojaliserande betalsätt.

Smarta påminnelser skapar viktiga lärdomar

En smartare betallösning kan även skapa en större flexibilitet kring anpassningen av betal- och kravkedjan. Många fackförbund tar visserligen i regel inte ut påminnelseavgifter eftersom medlemskapet frivilligt och betalas i förskott, men oavsett om påminnelsen innebär en avgift eller ej uppfattas de sällan som positiva. Studier visar att påminnelser medför en markant ökad risk för avhopp. I andra branscher med återkommande betalningar ökar risken för avhopp upp till sex gånger så mycket för dem som får en påminnelse i jämförelse med dem som betalar i tid.

Med digitala lösningar finns istället nya möjligheter att maximera antalet betalningar som görs i tid, så att påminnelser i hög grad kan undvikas. I de fall de trots allt krävs, kan påminnelser hanteras på ett sätt som får betydligt bättre effekt. Med digitala notifikationer kan man redan i ett tidigt skede upplysa om att en faktura är obetald, utan att det upplevs som att ärendet drivs som ett krav. Beroende på medlemmarnas respons på olika påminnelseflöden kan man dra viktiga lärdomar av de data som uppstår över tid. På så sätt kan påminnelserna efterhand anpassas för att bli ännu träffsäkrare.

Genom att arbeta med smarta påminnelser, fler betalningsalternativ och den övergripande betalupplevelsen, där fakturan fungerar som en kommunikationskanal, finns stora möjligheter att minska medlemstappet. Vill du veta mer? Kontakta oss!