Paydrive utmanar försäkringsbranschen – väljer Billogram

Försäkringsutmanaren Paydrives smarta bilförsäkring bygger på modern teknik, där kundens individuella premie baseras på körstil och antal körda mil: ju säkrare du kör, desto billigare blir försäkringen. Som ett led i företagets kontinuerliga hållbarhets- och digitaliseringsarbete väljer man nu, som första bolag i branschen, Billograms plattform för faktura och betalning.

Förare beter sig olika i trafiken. Vissa kör bra, andra kör dåligt. Vissa är vårdslösa, andra är försiktiga. Det traditionella sättet att bestämma premien för en bilförsäkring bygger på att enbart gruppera människor efter ålder, bostadsort, bilmodell och andra faktorer som inte har så mycket med deras individuella körförmåga att göra. Insurtechbolaget Paydrive tycker istället att försäkringspremien bör baseras på förarnas faktiska bilkörning, och har därför utvecklat ett helt nytt, mer rättvist, sätt att se på bilförsäkring – där premien blir billigare ju säkrare du kör.

Utmanar en förändringsobenägen bransch

Paydrive grundades redan 2013 och har alltid präglats av en stark framåtanda. För att göra det ännu smidigare för försäkringstagare att hantera sina betalningar, och som ett led i företagets kontinuerliga hållbarhets- och digitaliseringsarbete, väljer man nu att implementera Billograms smarta plattform för fakturor och betalningar. Carl Johan Thorsell, vd på Paydrive, motiverar valet:

– Paydrive tycker om att vara först med vinnande teknik – vi var först i branschen med kortbetalningar och nu är vi först igen. Jag är imponerad av Billograms innovationsförmåga och djupa förståelse för vår affär. Det är också självklart att vi, som erbjuder en modern bilförsäkring som uppmuntrar till säker och miljövänlig körning, arbetar för att minska vår resursanvändning och vårt klimatavtryck i övrigt. Här ser vi stora möjligheter med Billograms interaktiva faktura.

Öppnar dörren för fler samarbeten

Filip Lundin, Business Development Manager på Billogram, gläds över det nya samarbetet. Han förklarar att Billograms plattform på många sätt är en perfekt lösning för försäkringsbolag som vill öka förnyelsegraden och effektivisera sina interna processer. Samarbetet med Paydrive ser han dessutom som startskottet för en starkare och mer digital kundupplevelse inom försäkringsbranschen. I samarbetet med Paydrive betonar han även den snabba implementeringsprocessen som en viktig framgångsfaktor:

– Paydrive gick live med Billogram på tio dagar, vilket både bevisar styrkan i vår plattform och Paydriveteamets teknikkunnande. Samarbetet med Paydrive får ses som ett bevis på att vår lösning för effektivare kundhantering och en bättre betalupplevelse har en stark attraktionskraft hos företag som leder utvecklingen inom sin bransch. I och med detta ser vi också fram emot att tillsammans utveckla en helt ny standard för smarta betalningar inom försäkringsbranschen, säger Filip Lundin.

För mer information om samarbetet, kontakta:

Filip Lundin Business Development Manager, Billogram
Tel: +46 79 102 58 59
Email: filip.lundin@billogram.com

Om Billogram

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.

Om Paydrive AB (publ)

Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 370 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).