Fakturan - betalningskrav eller en värdefull kundkontaktyta?

Vi har släppt en ny feature! Header-bild på fakturan. För dig som kund betyder det nya möjligheter att personifiera fakturan och att nyttja den i din kund-kommunikation. För oss är det ytterligare ett steg närmare vår mission - ==att förflytta fakturan från trist och kundfientlig, till att istället bli en naturligt positiv del i kundupplevelsen.==

(För dig som redan är kund. Lägg upp valfri bild under företagsinställningar)


Många företag har glömt eller förträngt att fakturan redan är en del av hur era kunder upplever er, men jag törs lova att ingen ser den som något positivt eller värdeskapande. Med tanke på hur viktig (och känslig) fakturan är som kontaktyta, finns här en enormt stor potential till förbättringar.

==Med en webbfaktura från Billogram öppnas en hittills helt outnyttjad kommunikationskanal som både hjälper dig att stärka era kundrelationer och skapa merförsäljning.==

###Fakturan som kanal för värdeskapande kundkommunikation

Vissa framsynta företag är redan där! Häromveckan blev vi kontaktade av ett av de ledande telekombolagen i Sverige. Deras Customer Experience Manager ville träffa oss tillsammans med personerna hos dem som ansvarade för CRM-systemet och företagets kundtjänst. ==Vi hade stora förväntningar på mötet, de överträffades med råge.==

Vi har varit i kontakt med många marknadsavdelningar under våren och det är tydligare än någonsin tidigare att det är här ansvaret för kundupplevelsen landat. Många har kommit långt i sitt arbete och till vår stora glädje har de allra flesta identifierat fakturan som en prioriterad del i det arbetet. Fullt logiskt då den utgör en återkommande viktig kontakt med kunden och dessutom länge varit en förbisedd möjlighet med stor potential.

Det som var unikt med det här företaget var att diskussionen uteslutande handlade om hur webbfakturan ger dem möjligheter för att skapa bättre kundupplevelser. Inte om.

När synsättet på fakturan ändras från kravhantering till att istället handla om möjligheterna som finns för att stärka kundrelationerna händer det något häftigt!

För oss som länge missionerat om fakturans roll i kundens upplevelse blev det här mötet fantastiskt givande och inspirerande. Alla vi träffar förstår att webbfakturan är framtiden, men det här bolaget hade många långtgående idéer på hur de vill utnyttja möjligheten till att kommunicera och interagera. Idéer som matchar mycket väl med vår mission om "betalningskommunikation".

==Den gemensamma nämnaren för de företag vi träffat som kommit längst i arbetet med digitalisering och kundupplevelse är förmågan att ändra perspektiv.== Att sluta se fakturan som ett transaktionsdokument är ett bra exempel. Den grupp vi träffade på det här bolaget hade fullt ansvar för "kundupplevelsen" i alla interaktioner och för samtliga funktioner i företaget. Långt ifrån det silo-tänk som ännu härskar på de flesta företag och organisationer.

###Goda affärsrelationer är ett delat ansvar! Det är stor skillnad på att skicka eller dela en faktura. ==Den statiska "döda" fakturan har sedan länge passerat bäst- före-datum.== Framtiden stavas "betalningskommunikation" där fakturan delas med kunden och är en integrerad och värdeskapande del i kundupplevelsen. Ingenting annat är logiskt.

Så här säger Billograms styrelseordförande, tidigare bl. a vd på inkassobolaget Intrum Justitia, Peter Sjunnesson:

I dag fokuserar många på nya kunder, men missar att vidareförädla den naturliga diskussionen med konsumenten, mycket för att det inte funnits några verktyg, framförallt inte på fakturaområdet. Det är därför en webbfaktura är så fantastisk. Där är du alltid live. Där har du möjligheten att möta din kund med aktuella erbjudanden. Varför skulle inte fakturan vara en del av det tänket?

Peter menar att samhället står inför en förskjutning av makten inom betalnings-sektorn. Läs hela intervjun här!

För de klarsynta är det uppenbart, framtidens faktura handlar mer om relationer än transaktioner.