Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Marknadskommunikation har traditionellt sett handlat om stora kampanjer och aktiviteter med uddlösa breda budskap, riktade mot vagt identifierade målgrupper i allsköns kommunikationskanaler. Men antalet kanaler har med tiden ökat – inte minst de digitala – och samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla kommunikationen för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?Kundernas förväntningar ökar kraven på personlig upplevelse

Dagens konsumenter är uppkopplade och rör sig ständigt över olika plattformar och kanaler – digitala som fysiska. Samtidigt ställer de allt högre krav på upplevelsen som du kan ge dem som kunder; bättre service, relevant information, tillgänglighet och personligt bemötande. Därför har det även blivit allt viktigare att utveckla och anpassa sätten som vi kommunicerar med våra kunder.

För att budskapen ska bli mer träffsäkra i alla de kanaler som ett företag idag kan synas, krävs alltså rätt strategi. De flesta är idag ense om att en grundläggande förutsättning för att lyckas är att utgå från kunden och dennes behov i förhållande till vad din verksamhet kan erbjuda. Detta för att säkerställa en så relevant och personlig upplevelse av ditt varumärke som möjligt.

Därför arbetar många företag strategiskt för att skapa en enhetlig och sömlös kundupplevelse i alla kanaler, vilket gör att den upplevs som mer personlig. Något som i sin tur visat sig öka både konverteringsgraden och kundernas lojalitet.Fakturan – en förbisedd kommunikationskanal

Vad har då detta med faktura och betalning att göra? Först och främst är fakturan en i grunden förbisedd kommunikationskanal, men icke desto mindre en kanal som alla kunder “tvingas” hantera på ett eller annat sätt. Det är dessutom en fundamental kugge i relationen mellan företag och kund – fakturan är kundupplevelsens mest utmanande kontaktpunkt, dess “moment of truth”. Här ställer kunden det upplevda värdet av tjänsten eller produkten mot den faktiska kostnaden.

Här finns med andra ord ett tillfälle att kommunicera med kunden som de flesta företag inte fullt ut drar nytta av. Ett tillfälle som dessutom har en avgörande betydelse för den totala kundupplevelsen, där du som leverantör har en möjlighet att bidra till kundens upplevda värde av sitt köp eller prenumeration.

Digital faktura skapar dynamisk kommunikationsyta

Så låt oss för en stund glömma bort den gamla bilden av vad en faktura är. Försök istället se på den som en dynamisk kommunikationsyta med kunden, där betydligt fler interaktioner än bara själva betalningen blir möjlig. Med denna utgångspunkt är det inte svårt att se att det finns en stor, inneboende potential för att markant förbättra kundupplevelsen genom att använda fakturan som kommunikationskanal. I ett digitalt gränssnitt finns dessutom alla möjligheter att skapa en design som överensstämmer med den “look and feel” som just ditt företag har och på så sätt skapa ett sömlöst uttryck för ditt varumärke som spänner över alla kanaler. Fakturan  kan bli en plats där du delar viktig information med dina kunder, ökar deras engagemang och skapar nya möjligheter till merförsäljning vilket i slutänden leder till nöjdare och mer lojala kunder.

Vill du veta mer om hur du kan använda fakturan som ett sätt att stärka relationen till dina kunder? Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer!

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Wilhelm von Sydow

Skribent och marknadsstrateg som brinner för språkfrågor. Drivs av att skapa engagemang genom content där mottagaren står i fokus. Resefantast, träningsentusiast och utpräglad hundmänniska.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Energikrisens inverkan på energibolagens dagliga arbete

Skyhöga elpriser har fått många kunder att oroa sig för sin ekonomi och se över sina elavtal. För energibolagen har det ökade trycket på kundtjänst inneburit att stora delar av verksamheten snabbt har behövt ställa om. Men vilka insatser har egentligen störst effekt?...

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...

Del 2: Kundlojalitet – förnuft eller känsla?

Att särskilja sitt erbjudande med en kundupplevelse utöver det vanliga är något som många företag idag lägger allt större fokus på. När upplevelsen, i positiv bemärkelse, präglas av starka emotionella band ökar även kundens lojalitet....