Minska kundtapp i försäkringsbranschen med rätt partner för faktura och betalning

En smidig, digital betalupplevelse är A och O för försäkringsbolag som vill undvika kundtapp. Men trots höga ambitioner i branschen är implementering av nya lösningar i komplexa IT-miljöer sällan en enkel sak. Den här bloggposten visar hur du kan öka förnyelsegraden genom smart digitalisering utan att förändra er befintliga IT-infrastruktur.

Det mest kostnadseffektiva sättet att ta marknadsandelar i försäkringsbranschen är att stärka relationen med de kunder du redan har, snarare än att jaga nya. För att öka förnyelsegraden behöver du kunna erbjuda en smidig och individanpassad digital kundupplevelse som motsvarar förväntningarna hos dagens konsumenter. Här är faktura och betalning en särskilt viktig del, eftersom betalningstillfället i regel är ett av få tillfällen då dina kunder interagerar med ditt företag.

Utveckla internt eller outsourca?

Att digitalisera betalupplevelsen inom just försäkringsbranschen är lättare sagt än gjort. Många försäkringsbolag har idag en komplex IT-infrastruktur där system har utvecklats och byggts på under flera decennier. Att i det läget lägga utvecklingsresurser på att ta fram nya betalflöden – och därmed öka komplexiteten ytterligare – blir svårt att motivera internt. Outsourcing av hela hanteringen till externa parter medför istället andra risker, såsom minskad kontroll över kundrelationen. Som tur är finns det ett tredje alternativ.

Plattformen som kan kopplas på er befintliga IT-struktur

Med Billograms plattform för faktura och betalning får du en flexibel och framtidssäkrad lösning som enkelt kan integreras med er befintliga IT-infrastruktur. Kärnan i integrationen är det fakturaunderlag som ni redan idag skickar till exempelvis printingpartners. Med utgångspunkt i denna information skapar Billogram optimerade flöden och kundupplevelser utan att du och dina kollegor behöver arbeta i något nytt gränssnitt eller lägga tid på att konsolidera olika system. Det gör att ni snabbt kan komma igång och leverera en uppgraderad upplevelse till era kunder.

Fyra sätt som Billogram kan öka förnyelsegraden på

Vad är det då rent konkret med vår betalplattform som kan öka förnyelsegraden för försäkringskunder? Här listar vi fyra nyckelområden och hur de påverkar betalupplevelsen.

1. Komplett utbud av betalsätt konverterar kunden till köp och förnyelse

Visst finns det kunder som föredrar pappersfaktura. Men för att vara ett attraktivt alternativ för olika kundgrupper idag behöver du även erbjuda alternativ såsom Swish, one-click-pay och interaktiva, digitala fakturor. Med oss som betalpartner har du alltid tillgång till de senaste och mest eftertraktade alternativen.

Fler friktionsfria betalsätt ger fler verktyg för att öka förnyelsegraden – både genom att konvertera nya kunder till betalande kunder, men också genom att minska trösklarna för befintliga kunder att förnya försäkringen.

2. Enkel aktivering av autogiro ökar lojaliteten

Undersökningar från exempelvis energibranschen visar att kunder som registrerat sig för automatiska betalsätt, såsom autogiro, är mindre benägna att byta leverantörer än de som betalar manuellt. Med vår hjälp kan du låta dina kunder själva aktivera autogiro med några få klick. Det innebär att du får lojalare kunder, samtidigt som administrationen kring autogirohantering minskar i och med att allt sker per automatik. Läs gärna om hur vi bidrog till att bredbandsleverantören Ownit ökade andelen automatiska betalningar med 53 % på bara ett år.

3. Färre sena betalningar minskar risken för onödiga kundtapp

Sena betalningar försämrar inte bara ditt kassaflöde, utan kan också leda till onödig friktion i kundrelationen. Att få en påminnelse först efter att fakturan har förfallit upplevs ofta negativt av kunder – särskilt om förseningen medför extra avgifter. Det kan stå dig dyrt. Kunder som får en påminnelseavgift är nämligen hela sex gånger mer benägna att lämna jämfört med en autogirokund.

Med Billograms plattform kan du sätta upp automatiserade flöden för olika scenarier så att det inte behöver gå så långt. Det kan till exempel handla om ett nytt dragningsförsök några dagar efter en misslyckad autogirobetalning, utan att kunden behöver kontaktas eller agera. Du kan också skicka ut automatiserade “mjuka” påminnelser i positiv ton via mejl eller sms på förfallodatumet för att hjälpa kunden att betala i tid, istället för att kontakta dem när förseningen redan är ett faktum.

4. Triggerbaserad och segmenterad kommunikation ökar er merförsäljning

Betalningen är ett av få tillfällen som du har dina kunders uppmärksamhet. Eftersom alla data från kunden finns tillgängliga via API med Billogram, blir det möjligt att göra kundkommunikationen triggerbaserad och mer segmenterad, med utgångspunkt i kundens faktiska betalningsbeteende.

Erbjudanden om tilläggs- och gruppförsäkringar kan riktas mot kunden genom Billograms plattform, där det dessutom finns möjlighet att använda en köpmodul för att teckna en ny försäkring direkt på fakturan. Fakturan kan givetvis också användas som kanal för att proaktivt svara på vanliga kundtjänstfrågor eller upplysa kunderna om era senaste hållbarhetssatsingar. Med en interaktiv, digital faktura kan kunderna klicka sig vidare direkt på det som fångar deras intresse.

Vill du veta mer om hur Billograms plattform kan bidra till att öka förnyelsegraden bland dina befintliga kunder? Läs vår lojalitetsguide för försäkringsbolag eller kontakta oss direkt så berättar vi mer!