Så stöttar Billograms många funktioner din affär

När du väl bestämt dig för att digitalisera dina processer och kundupplevelser kring faktura och betalning – vilken ände ska du börja i? Med Billogram får du inte bara tillgång till en betalplattform med en mängd smarta funktioner. Du får också en trygg och kunnig samarbetspartner som hjälper dig att planera din digitaliseringsresa så att den stöttar din affär på bästa möjliga sätt vid varje steg.

Billograms plattform för faktura och betalning har en mängd olika funktioner (som vi strax ska berätta mer om). Men för att funktionerna ska ge maximalt mervärde för dig och dina kunder är det viktigt att koppla dem till ditt företags övergripande strategier och mål kring exempelvis digitalisering, kundnöjdhet och merförsäljning.

Detta kan låta komplicerat, men är inget du behöver klura ut på egen hand. Med Billogram får du nämligen inte bara en SaaS-plattform, utan också en strategisk samarbetspartner. Det innebär att du och dina kollegor har tillgång till ett dedikerat kundteam med erfarna experter som hjälper er ta fram en långsiktigt hållbar plan utifrån era förutsättningar. Genom att tillsammans sätta relevanta delmål och KPI:er ser vi till att vår plattform bidrar till era affärsmål på bästa möjliga sätt.

Digitalisering med Billogram: rätt funktion vid varje steg

Du behöver inte koppla på alla funktioner i plattformen direkt. En digitaliseringsprocess med Billogram kan snarare beskrivas som en klassisk pyramid som vi bygger upp successivt i ett nära samarbete.

1. Lägg en stabil grund

Billograms lösning handlar om att samla allt som rör fakturor och betalflöden i en och samma plattform. Detta effektiviserar hanteringen och ger både dina kunder och medarbetare en smidigare upplevelse. När du inleder ett samarbete med oss ligger fokus den första tiden på att implementera plattformen och se till att alla nödvändiga funktioner fungerar och är integrerade med er befintliga it-struktur. Det ska helt enkelt vara smidigt för ditt företag att ta betalt och för dina kunder att betala.

Tänkbara mål i detta steg:

  • Minskad administration internt
  • Färre felbetalningar
  • Kortare svarstid hos kundtjänst (som en följd av minskat antal ärenden gällande faktura och betalning)
  • Minskad betjäningskostnad (cost to serve)

Exempel på funktionalitet som stöttar dessa mål:

Interaktiv faktura

Den interaktiva, digitala fakturan tillhör Billograms mest grundläggande – och även mest uppskattade – funktioner. Fakturan uppdateras i realtid om din kund till exempel betalar en del av fakturabeloppet, liksom om en kundtjänstmedarbetare ändrar beloppet eller skjuter fram förfallodatumet. Därmed har kunden och dina medarbetare i olika team en gemensam, uppdaterad bild av varje betalningsärende. Detta minskar dina kunders behov av att kontakta kundtjänst med fakturafrågor, och gör dessutom att dina kundtjänstmedarbetare kan ge snabbare hjälp till dem som ändå hör av sig.

Automatisk matchning av kund och faktura

Billograms plattform har smarta logiker för att hitta eventuella över-, under- och felbetalningar så att dessa snabbt kan åtgärdas. Plattformen matchar dessutom automatiskt rätt betalning och kund med rätt faktura.

“Den första stora effekten som våra kunder märker när plattformen har lanserats är att deras administration kring faktureringen minskar otroligt mycket. Medarbetarna på ekonomiavdelningen kan lägga sin tid på annat än att sitta och mata in siffror, vilket de verkligen uppskattar.”

– Filippa Granting, Business Development Manager

2. Fyll på med funktioner som minskar negativa kundupplevelser

Nästa nivå i pyramiden handlar om att minimera negativa kundupplevelser, framför allt genom att på olika sätt minska risken för sena betalningar. En viktig skillnad mellan Billogram och andra betallösningar på marknaden är att vi inte tar över ägandeskapet av dina fordringar gentemot dina kunder. Vi tjänar alltså ingenting extra på att dina kunders betalningar går vidare till påminnelse- eller inkassoärenden. Målet med vår tjänst är istället att underlätta för dina kunder att betala i tid. Varje ärende som går vidare till inkasso är nämligen en starkt negativ kundupplevelse som ökar risken för churn.

Tänkbara mål i detta steg:

  • Färre pappersfakturor
  • Högre andel automatiska betalningar
  • Effektivare kundkommunikation

Exempel på funktionalitet som stöttar dessa mål:

Enkel aktivering av automatiska betalningar

Billogram erbjuder en digital process där dina kunder kan aktivera automatiska betalningar, exempelvis autogiro, på mindre än en minut. Kunden klickar på en länk via e-post, sms eller sin digitala faktura (för pappersfakturor kan länken läggas i en QR-kod). Därefter identifierar sig kunden mot sin bank och anger konto. Redan samma månad börjar den automatiska betalningen gälla.

Mjuka påminnelser på förfallodatumet

En soft reminder, eller förfallopåminnelse, innebär att kunder som inte betalat än får ett automatiserat mejl eller sms i vänlig ton samma dag som fakturan förfaller, med en länk där de kan betala direkt. Denna “mjuka” påminnelse upplevs betydligt mer positivt än en “hård” påminnelse när fakturan redan har förfallit – särskilt om förseningen medför en avgift.

Dynamisk distribution

Med Billogram kan du sätta upp automatiserade flöden för vilka åtgärder som ska triggas igång i olika steg. Om en kund till exempel fått sin faktura via mejl men inte öppnat den, kan ett sms skickas ut för att nå kunden den vägen. Detta är ett effektivt sätt att förebygga sena betalningar.

Fakturan som kommunikationskanal

Billograms interaktiva faktura är inte bara ett smidigt verktyg för dina kunder och medarbetare att hålla koll på aktuella betalningar. Den är också en effektiv kanal för tvåvägskommunikation med dina kunder. Du kan lägga in klickbara banners med tips, information eller erbjudanden som kunden kan agera på direkt. Kunden kan också skriva frågor till din kundtjänst direkt på fakturan.

“En PDF-faktura via mejl är visserligen digital, men den är fortfarande statisk. En interaktiv faktura ger ett mycket större mervärde eftersom den uppdateras automatiskt och möjliggör för kunden att lösa fler saker själv. När kunden skriver ett meddelande på sin faktura triggas dessutom ett mejl till kundtjänst per automatik. Denna funktionalitet kopplar vi ibland på i ett lite senare skede eftersom våra kunder inte alltid har kapacitet att direkt lägga till en ytterligare kanal i sin supporthantering.” – Jenny Treffner, Customer Success Manager

3. Toppa med positiva och personliga kundupplevelser

När du och dina medarbetare använder Billograms plattform effektiviserar ni inte bara era interna processer. Den ökade graden av digitalisering ger er också successivt mer och mer data kring era kunders beteenden och preferenser. Kunddatan kommer väl till pass i toppen av pyramiden, som handlar om att finputsa kundupplevelsen – och öka merförsäljningen – genom ökad individanpassning.

Tänkbara mål i detta steg:

  • Högre kundnöjdhet (NPS)
  • Minskad churn
  • Ökad merförsäljning till befintliga kunder

Exempel på funktionalitet som stöttar dessa mål:

Större utbud av betalsätt

Dagens konsumenter förväntar sig en hög grad av valfrihet och flexibilitet, även när det kommer till betalningar. Med Billograms plattform kan du allteftersom lägga till fler betalsätt – såsom Swish, one-click pay eller kort – för att erbjuda dina kunder ett komplett utbud. När nya betalningsalternativ dyker upp på marknaden lägger vi till dem i vår plattform så att du kan koppla på dem för dina kunder, utan att själv behöva lägga resurser på omvärldsbevakning inom området eller tidskrävande implementationer.

Segmenterad kundkommunikation

Till en början kan du använda klickbara banners på den interaktiva fakturan för generella budskap till alla mottagare. I takt med att du lär dig mer om vilka kundgrupper som klickar på vilka budskap kan du segmentera kommunikationen utifrån exempelvis ålder eller region.

“De data du får genom Billograms plattform hjälper dig att förstå dina kunder bättre. Du kan till exempel upptäcka mönster för churn och ta fram riktade kampanjer genom integrationer med ditt CRM- eller Marketing Automation-system.”

– Filippa Granting, Business Development Manager

En plattform i ständig utveckling

Nu har du fått ett smakprov på befintliga funktioner i Billograms plattform och hur de kan stötta ditt företags olika affärsmål. Men nya funktioner och förbättringar lanseras hela tiden. Satsningarna vi gör bygger på våra kunders och deras slutkunders behov, förändringar på marknaden, och inte minst på idéer från medarbetarna i vår interna innovationshub.

Två viktiga principer för produktutvecklingen på Billogram är att all ny funktionalitet ska följa den riktning vi själva vill att vår produkt ska ha, och att den ska komma alla eller de flesta av våra kunder till gagn.

“Vi vet av erfarenhet att specifika lösningar för enskilda kunder sällan får tillräckligt med kärlek över tid, eftersom underhållet blir svårt att motivera när få kunder använder dem. Vi vill såklart också vara en demokratisk partner som lyssnar på alla våra kunder och ser till deras intressen i lika hög grad.”

– Jens Ganslandt, Chief Product Officer

Hur ser planerna ut framåt? Enligt CPO Jens Ganslandt satsar Billogram bland annat på att skapa stöd för att använda plattformen på ännu fler marknader i Europa, liksom att ytterligare personalisera betalupplevelsen. Automatisering är ett annat viktigt fokusområde:

“Vi ser stora möjligheter med att använda AI och maskininlärning för att fånga upp och ta hand om frågor kopplade till faktura eller betalning. I förlängningen tror vi också att vi kan automatisera fler rutinuppgifter för kundtjänst eller ekonomiavdelningen, så att våra kunders medarbetare kan ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter inom företaget.”

Vill du veta mer om de olika funktionerna i Billograms plattform och hur de kan stötta dina affärsmål? Kontakta oss redan idag!