Parkeringsbolag på väg att växa utomlands? Läs det här först.

Allt fler parkeringsbolag siktar på internationell tillväxt för att öka sin lönsamhet. Men vad krävs för att lyckas? Medan kundernas behov och önskemål är sig ganska lika över landsgränserna, kan de juridiska och tekniska förutsättningarna kring betalningar se väldigt olika ut. Ta reda på hur du vässar ditt erbjudande och frigör resurser för att bli redo för nya marknader.

Kundernas krav i fokus när konkurrensen hårdnar

Konkurrensen om parkeringskunderna är hård. Den avgörande faktorn för att få nöjda och lojala användare – och i förlängningen fler marknadsandelar – är att erbjuda en så bra kundupplevelse som möjligt. Det gäller inte minst betalningen, som ju är en grundläggande del av tjänsten du erbjuder. Oavsett vilken marknad du är verksam på idag, eller planerar att ge dig in på, behöver du kunna tillgodose följande fyra grundläggande önskemål för att ha en chans i kampen om kunderna.

1. En smidig användarupplevelse

Att hitta en parkeringsplats och sedan betala för den ska kräva minsta möjliga ansträngning. Ju fler moment av manuell inmatning kunderna behöver göra, desto större är risken att de väljer en annan leverantör.

2. Flexibla betalningsmöjligheter

De flesta kunder skulle förmodligen vara nöjdare ju färre parkeringsappar de behövde ladda ner. Men när det kommer till hur och när de betalar så uppskattar många flexibiliteten med att själva kunna välja bland betalsätt som kort, autogiro, faktura eller olika mobil- och molntjänster.

3. Tydlighet och transparens

Kunderna vill veta vad de betalar för och till vem, liksom vart de kan vända sig om de har frågor. Att till exempel outsourca betal- eller kravhanteringen, så att det står ett helt annat företagsnamn på kontoutdraget, kan skapa onödig förvirring.

4. Snabb återkoppling om något går fel

Även om försenings- och påminnelseavgifter kan vara en viktig inkomstkälla så bör de ställas mot kostnaden för en missnöjd (eller förlorad) kund. I längden tjänar du troligtvis på att erbjuda dina kunder den uppskattade möjligheten att snabbt få göra ett nytt försök att betala i tid. Läs gärna mer om hur kravhantering påverkar kundlojaliteten.

Vad krävs för att ta ditt erbjudande ut i världen?

När du vet vad som skapar en bra kundupplevelse är det dags att leverera den till era prioriterade marknader. Det är nu det börjar bli riktigt komplicerat. För varje nytt land ni etablerar er i behöver ni först besvara en rad frågor, som till exempel:

  • Vilka krav behöver vi uppfylla för att kunna börja fakturera inom landet?
  • Hur behöver en faktura vara utformad?
  • Hur ser reglerna för kravhantering ut?
  • Vilka betalmetoder är mest etablerade och vad är på gång i närtid?
  • Hur kommer vår befintliga IT-infrastruktur att behöva förändras?

Dessa efterforskningar, liksom åtgärderna du behöver vidta för att anpassa er verksamhet efter resultaten, kan ta stora resurser i anspråk internt. Och i en tillväxtfas är det extra viktigt att använda resurserna smart – annars kommer en mer snabbfotad aktör att hinna före.

Effektivisera administrationen innan du tar steget

Inför en internationell expansion är det därför klokt att först se över era interna processer kring betalning för att automatisera så många steg som möjligt. Annars riskerar varje ineffektivt moment i administrationen att växa exponentiellt för varje ny marknad ni går in på.

Målet bör vara att slipa fram ett så agilt och skalbart koncept som möjligt för att frigöra resurserna som krävs för att möta de olika behoven och utmaningarna i respektive land. Här är det också klokt att ta hjälp av en flexibel partner som kan stötta er med betalprocessen på flera marknader. Det är betydligt effektivare än att behöva se er om efter en separat lösning i varje land.

Läs mer om fördelarna med att växa med samma partner i flera länder, och hur du kravställer på rätt sätt, i artikeln Så väljer du rätt betalpartner för tillväxt inom parkering.