4 tips: Slik kan en digital betalingsplattform gi energiselskaper et forsprang i nedgangstider

Det er fortsatt tøffe tider for mange energiselskaper, men digitaliseringsarbeidet bør ikke settes på vent av den grunn. Tvert imot – ved å utnytte alle mulighetene som ligger i digitalisering kan du som strømleverandør oppnå viktige fordeler. Men hva gir raskest effekt? Vi gir deg fire smarte tips om hvordan du kan bruke en moderne betalingsplattform til å få et forsprang på konkurrentene i nedgangstider.

Sjelden har vel energibransjen stått overfor tøffere utfordringer, og negative medieoppslag har stått i kø det siste året. Det er ingen tvil om at dette har påvirket hele organisasjonen i mange energiselskaper. Mye av arbeidshverdagen har gått med til å slokke branner, og ikke overraskende har andre oppgaver og prosjekter blitt satt på vent.

Men når det gjelder digitaliseringsarbeidet, er det ikke riktig tidspunkt for å dra i nødbremsen. Det er tvert imot nå du kan få et forsprang på konkurrentene ved å implementere smarte løsninger som skaper stor verdi, på både kort og lang sikt. Å ta i bruk en moderne betalingsplattform er f.eks. et enkelt tiltak som kan gi store konkurransefortrinn.

Fire tips for å øke kundelojaliteten og lønnsomheten med en smart betalingsplattform

1. Utnytt brukerdata

En digital betalingsplattform kan generere mye brukerdata og gi deg bedre innsikt i kundenes betalingsvaner. Ved hjelp av slike data kan du avdekke trender og mønstre, og dermed tilpasse betalingsprosessene for å imøtekomme kundenes behov på en bedre måte. Har bedriften din mange kunder som overser siste betalingsfrist? Hva skyldes det i så fall? Riktig bruk av denne innsikten kan bidra til at færre kunder havner i ulike kravprosesser. Med en smart faktura- og betalingsløsning kan du blant annet sende en vennlig påminnelse helt kostnadsfritt til de kundene som ennå ikke har betalt på forfallsdatoen. Det fører nemlig til at flere husker å betale i tide, noe som ikke bare gir mindre risiko for å miste kunder, men også bedre oversikt over kontantstrømmen.

2. Bygg sterkere kundeforhold

Skap en mer personlig og engasjerende kundeopplevelse ved å utnytte alle funksjonene i en digital betalingsløsning. Noen moderne plattformer gir mulighet til å kommunisere med kundene direkte via fakturaen og dermed bygge sterkere kundeforhold. Kundene kan stille fakturaspørsmål og få svar i samme visning som den kundeservice har tilgang til, noe som skaper færre misforståelser. Fakturaen oppdateres i sanntid hvis f.eks. beløpet eller forfallsdatoen endres. Et eget område kan dessuten brukes til å dele proaktiv informasjon som gir kundene svar på vanlige spørsmål, slik at det blir færre henvendelser til kundeservice. En god betalingsopplevelse vil i sin tur føre til økt lojalitet og redusert frafall, noe som på sikt gir bedre lønnsomhet.

3. Automatiser bort administrative oppgaver

Med en digitalisert faktureringsprosess kan mange administrative oppgaver automatiseres bort. Automatisk matching av faktura og kunde kan spare mye tid i bedriften, f.eks. dersom referansenummeret mangler et siffer, noe som ellers kan medføre mye ekstraarbeid. I en moderne betalingsplattform kan kundene også aktivere AvtaleGiro på egen hånd direkte via fakturaen med bare ett klikk. Dette er noe som ellers kan koste bedriften din dyrt i form av rene administrasjonskostnader. En stor undersøkelse gjennomført av Novus viser dessuten at frafallet er dobbelt så stort blant kunder som betaler manuelt som blant kunder som bruker en automatisk betalingsløsning.

4. Fokuser på bærekraft

Bærekraft er fortsatt viktig for mange, og her har energiselskapene mulighet til å skille seg ut i positiv forstand. En smart betalingsplattform bidrar blant annet til å redusere klimaavtrykket, siden det blir færre papirfakturaer. Da det svenske energiselskapet 7H Kraft byttet betalingsplattform, gikk hele 47 % av kundene over til digital faktura i løpet av bare tre måneder.

Ved hjelp av smarte, interaktive fakturaer kan du også formidle hvilke bærekraftige løsninger bedriften din har tatt i bruk, og nå ut med annen viktig informasjon. Du kan f.eks. dele artikler om fornybare energikilder, forklare forskjellen på ulike energibegreper, informere om hvor strømmen kommer fra eller oppfordre kundene til å laste ned energiselskapets app for å følge strømmens miljøpåvirkning time for time.

Slik snur du utfordringer til muligheter

Energibransjen står fortsatt overfor en rekke utfordringer, men mange av dem kan snus til muligheter gjennom optimal utnyttelse av de funksjonene en smart betalingsplattform som Billogram tilbyr.

Med proaktiv og tydelig kommunikasjon, bedre kundeopplevelser og videreføring av digitaliseringsarbeidet kan energiselskapene bygge tillit, redusere frafallet av kunder og på sikt øke lønnsomheten. Vil du vite mer? Kontakt oss!